3. FEBRUAR 2021

Grøn omstilling skal give mening lokalt

Arbejdet med den grønne omstilling på provstiudvalgs-niveau og i menighedsrådene var et af emnerne på Landsforeningens provstiudvalgskonference d. 30. januar.

Over Hadsten Kirke 2 (2).jpg

Menighedsrådene skal have frihed til selv at prioritere, hvordan de vil arbejde med grøn omstilling, lød det fra kirkeminister Joy Mogensen, der deltog i årets provstudvalgskonference med et oplæg om om grøn omstilling. Foto: Charlotte Tybjerg Sørensen

Af: Charlotte Tybjerg Sørensen

Flere end 100 provstiudvalgsmedlemmer deltog i den virtuelle konference, hvor grøn omstilling var et hovedemne for såvel oplæg som gruppedrøftelser. For hvordan kan og skal folkekirken arbejde med grøn omstilling, og hvilken rolle spiller provstier og provstiudvalg en rolle heri? Hvordan kan ’grøn prioritering’ blive en del af provstiudvalgenes arbejde med bygninger, økonomi og andre emner i provstiet? Hvordan kan man som provstiudvalg bruge erfaringer fra andre sektorer i samfundet til at fremme grøn omstilling?

Kirkeminister Joy Mogensen indledte med et oplæg, hvor hun blandt andet kom ind på et forberedende arbejde, der er i gang for at danne erfaringsgrupper, der skal få indsamlet og udbredt de gode eksempler. Hun nævnte også de tiltag om et klimasekretariat eller klimacenter, som er under planlægning. Tanken er, at man der kan kontakte faglige sparringspartnere, der kender til de problemer, man kan komme ud for. Og gav udtryk for, at menighedsrådene skal have friheden til selv at prioritere, hvordan de vil arbejde med grøn omstilling.

- I skal finde en måde, der giver mening, lige præcis i de enkelte menighedsråd, sagde Joy Mogensen blandt andet om indsatsen for at fremme den grønne omstilling.

Tilbyder dialog
Fra museumsinspektør Henriette Rensbro, Nationalmuseet, var budskabet blandt andet, at hensyn til miljøet og kulturarven er to sider af samme sag, og at Nationalmuseets kirkekonsulenter meget gerne vil i dialog med provstiudvalgene om den grønne omstilling.

Klimatiltag inde og ude
Restaureringsarkitekt Mia Rahbek Andersen, og partner i LINJEN Arkitekter, nævnte en række konkrete eksempler på, hvor menighedsråd og provstiudvalg kan sætte ind fx i forhold til CO2-udledning – både i bygninger og på kirkegården. Blandt andet kom hun ind på, at det er mere klimavenligt at renovere end bygge nyt, ligesom hun blandt andet forklarede fordelene ved at omdanne områder på kirkegården til blomstereng, fremfor at bevare eksisterende inddeling/hække.

10 bud på bæredygtig udvikling
Også i kirker og sognegårde spiller måltidet en rolle. Kost- og Ernæringsforbundet har i en længere periode arbejdet med grøn omstilling. Forbundsformand Ghita Parry var inviteret til at holde oplæg om denne forandringsproces. Hun kom blandt andet ind på madspild, brug af økologiske og lokalt producerede råvarer samt de nye kostråd. Hun havde 10 bud med,  som Kost- og Ernæringsforbundet bruger, til menighedsråd og provstiudvalg. De omhandler mange elementer, lige fra brug af emballage, over rengøringsmidler til at gøre brug af hinandens erfaringer og være synlige med, hvilke tiltag, man tager for den grønne omstilling.

Læs Kost og Ernæringsforbundets 10 bud på en bæredygtig udvikling her.

 

Flere artikler om samme emne

#Grøn omstilling #Provstiudvalg