Arbejdsmiljø og folkekirken

Der er stort fokus på arbejdsmiljøet i folkekirken. I bestyrelsen ser vi det som en opfordring til at tage de problemstillinger op, der bliver peget på i debatten.

Psykisk arbejdsmiljø Bob K.jpg

Løsninger på udfordringer med arbejdsmiljøet skal findes i fællesskab på tværs af folkekirken. I bestyrelsen overvejer vi måder, hvorpå vi kan sikre et godt arbejdsmiljø, og vi skubber på for blandt andet at få gennemført en ny trivselsundersøgelse af arbejdsmiljøet blandt gejstlige og øvrige ansatte.

I årsberetningen fra 2021 kan du læse mere om vores holdninger til arbejdet med arbejdsmiljø i folkekirken.
Læs kapitlet om arbejdsmiljø og folkekirken i bestyrelsens beretning fra 2022.  


Krænkende handlinger er uacceptable
I juni 2022 skrev landets biskopper og Landsforeningen af Menighedsråd en fælles erklæring: Vi accepterer ikke krænkende handlinger og seksuel chikane i folkekirken.
Du kan læse erklæringen her

Flere artikler om samme emne

#Arbejdsmiljø