Kend jeres sogn

Kend Dit Sogn Kursus

Målgruppe

Alle medlemmer af menighedsrådet herunder præster.

Varighed

Cirka 3 timer

 

Hent en printvenlig kursusbeskrivelse her.

Underviser

Sekretariatsleder Torben V. Lauridsen

Bliv klædt på til at undersøge og analysere jeres menighed, så I kan få en godt fundament for jeres fremtidige beslutninger om, hvilken kirke I ønsker at være for netop jeres menighed.

I løbet af dette kursus præsenteres I for viden om folkekirkemedlemmers tilhørsforhold til kirken, og udvikling gennem generationer. I bliver klædt på til at indsamle og forstå viden om, hvordan medlemsskaren er i jeres eget sogn ud fra kirkestatisk og dialogredskaber.

I bliver introduceret til forskellige undersøgelsesredskaber, både med statistik og jeres eget kendskab til lokalområdet og vi prøver metoderne af i praksis, så du som deltager bliver klædt på til undersøgelsesopgaven i jeres lokale kirke.

Kurset giver dig:

  • Mulighed for at forstå og blive klogere på medlemmernes forventning til kirken
  • Indsigt i viden om dataindsamling om menigheden. Hvordan er menigheden sammensat? Hvordan udvikler den sig?
  • Redskaber til at få indsigt i jeres lokalområde
  • Redskaber til dialog med jeres medlemmer om, hvad kirken skal bidrage til i jeres lokalområde.

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem oplæg, refleksioner og praktiske øvelser. I de praktiske øvelser involveres deltagerne for derigennem at skabe læring med personligt ejerskab.

Måske er du også interesseret i: