Privatlivspolitik for ansøgere

Når du søger job hos Landsforeningen af Menighedsråd

COLOURBOX9476153.jpg

Foto: Colourbox

Når du søger job hos os, registrerer vi dit navn og din adresse i vores it-system for at kunne besvare din ansøgning.

 Du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret persondata om dig i vores it-system, og vi informerer dig her om, hvordan vi behandler din ansøgning, og dermed om formålet med, at vi registrerer oplysninger om dig.

1. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores foreningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du søger en stilling hos Landsforeningen, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

2. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

3. Sådan arbejder vi med din ansøgning

Når vi læser din ansøgning, vurderer vi konkret dine kvalifikationer i forhold til stillingen. Et ansættelsesudvalg gennemgår alle ansøgninger når ansøgningsfristen er udløbet, og aftaler hvem vi indbyder til en personlig samtale med udvalget. Vores mål er at besætte den ledige stilling med den ansøger, som er bedst kvalificeret.

Hvis vi skønner, at du er den ansøger, der er bedst kvalificeret til stilingen, vil vi som hovedregel indhente referencer på dig hos din nuværende eller tidligere arbejdsgiver, og det kræver dit samtykke – et samtykke du til enhver tid kan trække tilbage.

Når stillingen er besat, sender vi et skriftligt afslag til de øvrige ansøgere sammen med deres bilag. De ansøgere som har været til samtale, forsøger vi også at kontakte telefonisk. 

4. Hvem har adgang til dine oplysninger?

Sekretariatschefen, lederen af det team, hvor stillingen er ledig og eventuelt en administrativ medarbejder har adgang til dine oplysninger. Herudover vil andre ansatte få adgang til oplysningerne, hvis de er medlem af ansættelsesudvalget

5. Hvor længe opbevarer vi persondata om dig

Som udgangspunkt sletter vi persondata om dig, når ansættelsesproceduren er afsluttet. Der kan forekomme situationer, hvor vi af hensyn til at kunne varetage vores retlige interesser opbevarer dine persondata i en længere periode.

6. Uopfordrede ansøgninger

Hvis du søger uopfordret, og vi ønsker at gemme din ansøgning, fordi der ikke er nogen ledig stilling, men vi vurderer, at der eventuelt vil komme en stilling, opbevarer vi din ansøgning i op til 6 måneder.

7. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Landsforeningen behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, og art. 9, stk. 2, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din ansættelseskontrakt med Landsforeningen (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) behandling er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser (GDPR art. 6, stk. 1, litra d, og art. 9, stk. 2, litra c), (4) behandlingen er nødvendig for at overholde Landsforeningen’s eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder (GDPR art. 9, stk. 2, litra b), (5) behandling vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af dig (GDPR art. 9, stk. 2, litra e), (6) behandling er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (GDPR art. 9, stk. 2, litra f), (7) hensynet til Landsforeningens legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), (8) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Landsforeningen er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c).

Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Behandling af oplysninger om strafbare forhold sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, og behandling af oplysninger om CPR-nummer sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

8. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Landsforeningen er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne.

Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte sekretariatschef Torben Vesterager Lauridsen.

Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Landsforeningens behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

9 Opdateringer

Landsforeningen evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.