De nye store sygehuse dækker mange sogne – så hvem skal betale for den kirkelige betjening?

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne for 2015 starter i efteråret – hjælp os med at prioritere

Læs mere

Lovforslag om en ny styringsstruktur for folkekirken lader vente på sig

Læs mere

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters Videnpulje for 2014 giver kr. 650.000,- til en analyse af vilkårene for kirkerne på landet.

Læs mere
Læs flere nyheder
 • 16. september 2014, Kendskab og forståelse af Kirkernes regnskab

  Kurset forsøger at give dig indsigt og forståelse af regnskaber og budgetter, der kan forekomme på menighedsrådsmøderne.
  Læs mere

 • 22. september 2014, Kort om lønforhandling

  Hvordan er lønsystemerne bygget op? Hvem forhandler lokalt – om hvad, hvordan og hvornår? På fyraftensmødet får du kendskab til hovedprincipperne i lønsystemerne, som de er aftalt i overenskomsterne
  Læs mere

 • 24. september 2014, Styrk trivsel og samarbejdet - suppleringsuddannelse

  Formålet med uddannelsen er at styrke kursisternes kompetencer inden for samarbejde og udvikling af trivslen på folkekirkelige arbejdspladser. Suppleringsuddannelsen gør jer i stand til at tage fat på arbejdet med at udvikle samarbejdet og forbedre det psykiske arbejdsmiljø til glæde for de ansatte, præsten, menighedsrådet og menigheden.
  Læs mere

 • 25. september 2014, Kort om lønforhandling

  Hvordan er lønsystemerne bygget op? Hvem forhandler lokalt – om hvad, hvordan og hvornår? På fyraftensmødet får du kendskab til hovedprincipperne i lønsystemerne, som de er aftalt i overenskomsterne
  Læs mere