Forsikringsenheden behøver input fra dit sogn for at blive endnu bedre til at varetage forsikringsopgaven

Læs mere

Formand Søren Abildgaard tager bestik af situationen ovenpå ny regering og bestyrelsens konstituering – og ser frem mod de opgaver, der venter efter...

Læs mere

Landsforeningen søger konkrete erfaringer med dåbsarbejde i sognene

Læs mere

Landsforeningens formand Søren Abildgaard ser frem til et godt samarbejde med den nye kirkeminister og glæder sig over, at den nye regering har fokus...

Læs mere
Læs flere nyheder
 • 14. september 2015, Arbejdsmiljøuddannelsen

  Er du nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant eller ny udpeget lederrepræsentant i arbejdsmiljøgruppen? Eller har du siddet i arbejdsmiljøgruppen i en tid uden at have fået taget uddannelsen? Så er det tid til at komme af sted! Uddannelsen er lovpligtig og giver viden, metoder og værktøjer til at varetage arbejdsmiljøarbejdet – til glæde for medarbejdere og for sognet eller provstiet.
  Læs mere

 • 15. september 2015, Den digitale Arbejdsplads i menighedsrådsarbejdet

  På kurset får du inspiration og redskaber til at understøtte arbejdet i menighedsrådet og dets udvalg, og du får indsigt i en række funktioner på Den Digitale Arbejdsplads, som kan hjælpe dig med disse opgaver.
  Læs mere

 • 21. september 2015, Styrk din rolle: Kursus for formænd og næstformænd

  På kurset får du indsigt i formandens opgaver i forhold til effektiv organisering af menighedsrådets arbejde, herunder gode beslutningsprocesser og klare indstillinger fra udvalgene.
  Læs mere

 • 8. oktober 2015, Styrk trivsel og samarbejdet - suppleringsuddannelse

  Formålet med uddannelsen er at styrke kursisternes kompetencer inden for samarbejde og udvikling af trivslen på folkekirkelige arbejdspladser. Suppleringsuddannelsen gør jer i stand til at tage fat på arbejdet med at udvikle samarbejdet og forbedre det psykiske arbejdsmiljø til glæde for de ansatte, præsten, menighedsrådet og menigheden.
  Læs mere