Forsøgene med valgformer fra sidste valg bør følges op af ny lovgivning, mener Landsforeningens formand.

Læs mere

Henrik Stubkjær og Peter Hedegaard er kandidater efter første valgrunde

Læs mere

De nye store sygehuse dækker mange sogne – så hvem skal betale for den kirkelige betjening?

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne for 2015 starter i efteråret – hjælp os med at prioritere

Læs mere
Læs flere nyheder
 • 24. september 2014, Styrk trivsel og samarbejdet - suppleringsuddannelse

  Formålet med uddannelsen er at styrke kursisternes kompetencer inden for samarbejde og udvikling af trivslen på folkekirkelige arbejdspladser. Suppleringsuddannelsen gør jer i stand til at tage fat på arbejdet med at udvikle samarbejdet og forbedre det psykiske arbejdsmiljø til glæde for de ansatte, præsten, menighedsrådet og menigheden.
  Læs mere

 • 25. september 2014, Kort om lønforhandling

  Hvordan er lønsystemerne bygget op? Hvem forhandler lokalt – om hvad, hvordan og hvornår? På fyraftensmødet får du kendskab til hovedprincipperne i lønsystemerne, som de er aftalt i overenskomsterne
  Læs mere

 • 25. september 2014, Forstå et kirkeregnskab: Økonomikursus for begyndere

  Kurset giver dig indsigt i de økonomiske tankegange og bedre mulighed for deltagelse i kommunikation i menighedsrådet omkring regnskab og økonomi. 
  Læs mere

 • 29. september 2014, Kort om konfliktløsning

  Hvordan kan konflikter på arbejdspladsen forebygges og håndteres? Hvordan sikrer man en konstruktiv kommunikation? Hvad eskalerer en konflikt – og hvad drosler den ned?
  Læs mere