Stemmerne ved anden runde af bispevalget er optalt og Henrik Stubkjær valgt til ny biskop over stiftet.

Læs mere

På blot 22 år er dåbstallet faldet fra 81 % til 66 %, og tallene viser, at problemet er stigende. Det vil Landsforeningen forsøge at ændre.

Læs mere

De mange svar på spørgeskemaet i august om, hvad Landsforeningens repræsentanter ved de kommende overenskomstforhandlinger skal vægte, indgår nu i...

Læs mere

Forsøgene med valgformer fra sidste valg bør følges op af ny lovgivning, mener Landsforeningens formand.

Læs mere
Læs flere nyheder
 • 27. oktober 2014, Kort om lønforhandling

  Hvordan er lønsystemerne bygget op? Hvem forhandler lokalt – om hvad, hvordan og hvornår? På fyraftensmødet får du kendskab til hovedprincipperne i lønsystemerne, som de er aftalt i overenskomsterne
  Læs mere

 • 28. oktober 2014, Kort om afskedigelse af medarbejdere

  Mangler du et overblik over de vigtigste regler om afskedigelse af kirkefunktionærer? På fyraftensmødet får du indsigt i de generelle regler om afskedigelse
  Læs mere

 • 28. oktober 2014, Kort om kontaktpersonens rammer og ansvar

  Som kontaktperson spiller du en central rolle i forhold til menighedsrådet som arbejdsgiver. Men præcis hvilke opgaver og kompetencer har du? Det kan du finde ud af på fyraftensmødet.
  Læs mere

 • 28. oktober 2014, Kort om arbejdspladsvurdering (APV)

  Vil du vide mere om den lovpligtige APV? Vil du fx vide, hvad I er forpligtet til? Og hvordan I kan bruge APV’en til at skabe værdi for alle på arbejdspladsen? 
  Læs mere