Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters Videnpulje for 2014 giver kr. 650.000,- til en analyse af vilkårene for kirkerne på landet.

Læs mere

Landsforeningen lancerer en ny type kursus om ledelse til kontaktpersoner og daglige ledere, der gør det let at få mere viden – uden at skulle rive en...

Læs mere

Til Folkemødet viste folkekirken et væld af forbipasserende, at den er med til at bygge samfund ved at huse en mangfoldighed af holdninger om alt fra...

Læs mere

Bo Lidegaard, chefredaktør for Dagbladet Politiken, gæstede Folkekirkens telt på Folkemødet, for at diskutere om folkekirkens styringsform er dejligt...

Læs mere
Læs flere nyheder
 • 27. august 2014, Forstå et kirkeregnskab: Økonomikursus for begyndere

  Kurset giver dig indsigt i de økonomiske tankegange og bedre mulighed for deltagelse i kommunikation i menighedsrådet omkring regnskab og økonomi. 
  Læs mere

 • 27. august 2014, Skolereform og konfirmationsforberedelse

  Kurset giver et overblik over indholdet i skolereformen og dens praktiske konsekvenser for konfirmationsforberedelse og kirkeligt børnearbejde.
  Læs mere

 • 22. september 2014, Kort om lønforhandling

  Hvordan er lønsystemerne bygget op? Hvem forhandler lokalt – om hvad, hvordan og hvornår? På fyraftensmødet får du kendskab til hovedprincipperne i lønsystemerne, som de er aftalt i overenskomsterne
  Læs mere

 • 24. september 2014, Styrk trivsel og samarbejdet - suppleringsuddannelse

  Formålet med uddannelsen er at styrke kursisternes kompetencer inden for samarbejde og udvikling af trivslen på folkekirkelige arbejdspladser. Suppleringsuddannelsen gør jer i stand til at tage fat på arbejdet med at udvikle samarbejdet og forbedre det psykiske arbejdsmiljø til glæde for de ansatte, præsten, menighedsrådet og menigheden.
  Læs mere