Politik

Indflydelse får man dér, hvor man søger den, og det gør vi aktivt og bevidst de steder, hvor menighedsrådenes interesser er på spil. Vores nye satsningsområde er på arbejdsgiverområdet, hvor vi vil arbejde på at blive forhandlingsberettiget i overenskomstforhandlingerne sammen med Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Vi deltager i høringer, der vedrører menighedsrådenes arbejdsområder, og samarbejder med myndigheder, der har berøring med vores medlemmers hverdag. 

Politiske udvalg
Bestyrelsen har nedsat fire udvalg,  der svarer til menighedsrådenes udfordringer. Udvalgene rådgiver bestyrelsen.

Læs mere om de fire udvalg her