Her kan du hente en guide, som forsøger at hjælpe dig godt i gang med, hvad der sandsynligvis er din første deltagelse i vores videokonference (videomøde).

GUIDE: Hent guiden her

Vi anbefaler, at du tester dit udstyr og din adgang før mødet. Dermed kan du være klar og koblet på til mødets start. Det er altid ærgerligt at skulle udskyde mødestart eller gå glip af første del af mødet, fordi man ikke er klar med hensyn til det it-mæssige. Du kan teste din adgang på alle tider af døgnet.

Hvis du har erfaring med at etablere adgang til videomøder generelt, så kan du sikkert springe denne guide over, og selv finde ud af at etablere forbindelse. Klik blot på dette link: Https://my.videxio.com/meet/40631798/

Mødedeltageres adgang til videokonferencer indkaldt af Landsforeningen af Menighedsråd er gratis. Det er de apps, der nævnt i guiden også.