Distriktsforeningerne er hidtil blevet betjent af primært 1-2 personer i sekretariatet, som har taget sig af henvendelser vedrørende kurser og lignende. Catharina Ilene Damgaard, som har været en fast kontaktperson for mange af jer, stopper i Landsforeningen efter en gensidig aftale. Hun bliver dermed ikke en del af det team, som sammen skal støtte op om distriktsforeningerne i det fælles arbejde for at skabe gode vilkår for menighedsrådene.

Udvikling og organisation består af Vivi Rolskov Jensen, Louise Bøgholm, Louise Theilgaard, Signe Bækgaard Hansen og Lisa Junge. De arbejder med undervisning, kursusplanlægning, udvikling af kirkelivet og arbejdsgiverrollen samt alle de værdier, vi i fællesskab arbejder for i menighedsrådene. Sammen med jer som distriktsforeninger skal de støtte op om at få viden om menighedsrådsarbejdet, om at snakke politik, og om at få inspiration i arbejdet med at skabe kirke.

Workshop

Som opstart af arbejdet blev der afholdt en workshop om medlemsstrategien, som er vedtaget af delegeretmødet og som vedrører samarbejdet mellem Landsforeningen og distriktsforeningerne. Her deltog også Anja Dalgaard Christensen og Charlotte Tybjerg Sørensen fra Kommunikation, sekretariatschef Torben Lauridsen samt næstformand i Landsforeningens bestyrelse Carsten Bøgh Pedersen.

Udover på bestyrelsens vegne at stå for kontakten til distriktsforeningerne arbejder Carsten Bøgh Pedersen også med udvikling af distriktsforeningerne og deltager i nogle tilfælde i generalforsamlinger.

I sekretariatet vil medarbejderne, der arbejder sammen med distriktsforeningerne, fremover være samlet ét sted i huset, hvor de tidligere har været placeret forskellige steder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter