I år er der valg til menighedsrådene, og både indledende møder, opstilling og afstemning skal foregå på en helt ny måde.
For at klæde valgbestyrelserne bedst muligt på til at afvikle menighedsrådsvalget efter det nye regelsæt, har vi tidligere på året planlagt et dybdegående valgkursus.

Kurserne kom rigtig godt fra start og hos jer i distriktsforeningerne var opbakningen stor. I løbet af januar, februar og marts var der således planlagt 30 valgkurser med stort fremmøde til afholdelse i samarbejde mellem Landsforeningen og distriktsforeningerne.

Men så skete det, som ingen regnede med: stort set hele landet lukkede ned og alt blev aflyst. Også de forestående valgkurser. Mange timers planlægning, invitationer og frisksmurte sandwichs røg i vasken. Kurserne stoppede og flere distriktsforeninger nåede ikke at afholde de planlagte valgkurser.

Valgkursus bliver digitalt
Men man skal ikke sådan lade sig slå ud, når der bliver vendt op og ned på det hele. Og der blev fra mange sider set på muligheder og udfordringer frem for problemer.

Fra flere distriktsforeninger kom der forslag om at lave valgkurserne digitalt. Bolden blev grebet, og flere formater har været oppe at vende; webinar, digitale stormøder etc. Valget faldt på e-læring som det bedste alternativ til de fysiske kurser.

Og nu er flere kursusmoduler udviklet og klar! Tilgængelige for alle og uafhængige af tid og sted (og Corona). Kurset er for alle. Det er både til dem, der har deltaget på valgkursus og gerne vil have det opfrisket og til dem, der måtte aflyse planlagte kurser.

På godtfrastart.dk ligger valgkurser om orienteringsmøde, afstemningsvalg, introduktion til menighedsrådsvalget og rekruttering. Snart vil det også være et kursus om valgforsamling klar.

Find valgkurset her: godtfrastart

Strategisk samarbejde om kurser fortsætter
Landsforeningen og distriktsforeningerne har en lang tradition for lokalt at samarbejde om at udbyde kurser og uddannelser for menighedsrådsmedlemmer. Og det gode samarbejde om kurser fortsætter.

I løbet af de seneste uger har Lisa Junge og Louise Bøgholm fra sekretariatet forstyrret Corona-tidens hjemmeliv hos jeres formænd for at afdække ønsker til introduktionskurser i efteråret 2020 og foråret 2021. Det har været nogle gode samtaler, og vi har fået et indblik i, hvordan I gerne vil arbejde med kurser.  

Flere distriktsforeninger har valgt at indgå i et kursussamarbejde for at løfte opgaven i fællesskab og skabe synlighed om kurserne i deres lokalområde. Målet er, at vi får et landsdækkende tilbud, så de 12.000 nyvalgte, hvoraf 1/3 forventes at være nyvalgte menighedsrådsmedlemmer, får et godt lokalt kursustilbud og får en god start på menighedsrådsarbejdet.

Inden udgangen af juni, vil det samlede overblik over kurser være på plads. Find det her: Kursuskatalog.  

Menighedsrådskurserne er udarbejdet i et samarbejde mellem Kirkeministeriet, stifterne i Danmark og Landsforeningen af Menighedsråd.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter