Kontakt

Ring til Udvikling og Organisation, 8732 2133

Eller send en mail til vrj@menighedsraad.dk

I har som lokale arbejdsgivere ansvaret for, at jeres håndtering af personalet på arbejdspladsen foregår på en god og korrekt måde. Nogle kontaktpersoner oplever, at det kan være svært at få et samlet overblik over, hvad der skal til for at have styr på det og at etablere en god praksis omkring personaleadministrative forhold. 

Sammen med Landsforeningens konsulent kan I mod betaling få gennemgået personaleområdet og få overblik over, hvad der skal til, for at I har styr på tingene. I får en samarbejdspartner, som I kan læne jer opad. Sammen sikrer vi os, at I håndterer personaleområdet på den bedst mulige måde, og at I får rettet op på eventuelle uhensigtsmæssige forhold.

Skriv eller ring for at få konsulenthjælp

Hvis I har brug for hjælp til at få styr på personaleområdet, så ring eller skriv til vores Udviklingsafdeling. Vores konsulenter sidder klar alle ugens hverdage til at drøfte forskellige løsningsmuligheder med jer.

Hvad får I hjælp til?

Vi aftaler sammen, hvad I har brug for hjælp til. Det foregår fx ved at afklare om:

  • Ansættelsesbeviser er korrekte og om arbejdsbeskrivelser er relevante
  • Planlægning af arbejde mm. foregår på en god og hensigtsmæssig måde
  • Personaleadministration vedrørende ferie og sygdom foregår korrekt
  • Stillingerne passer til opgavernes art og mængde
  • De ledelsesmæssige opgaver løses på en god og korrekt måde
  • Kontaktpersonens opgaver er overskuelige og enkelt tilrettelagt. Skal de tilrettelægges på en ny måde?

Prisen fastsættes ud fra opgavens omfang.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter