Corona-situation har overskygget alt andet i folkekirken siden begyndelsen af marts måned. For Landsforeningen har coronakrisen; nedlukningen af kirkerne og genåbningen fyldt og fylder stadig rigtig meget.

Bestyrelsen er derfor i gang med at overveje, hvordan coronasituationen og håndteringen af den, kan indgå i dagsordenen for delegeretmødet.

Det er planen, at beretningen vil indeholde et særskilt afsnit om håndteringen af coronasituationen. Det handler blandt andet om deltagelsen i den folkekirkelige task force, baggrunden for Landsforeningens samlede coronavejledning og genåbningsvejledning, indflydelse på genåbningen gennem en proaktiv plan kontakten til folketingets kirkeordførere m.v.

Erfaringerne fra coronakrisen vil desuden muligvis få betydning for det oplæg om folkekirkens styrelse, som bestyrelsen i forvejen havde planlagt at fremlægge. Krisen var en form for stress-test af den folkekirkelige organisation, og der viste sig nogle strukturer og kompetenceforhold, som blandt andet udfordrede menighedsrådenes selvstændige beslutningskompetence. Det vil bestyrelsen gerne drøfte på årsmødet i forbindelse med overvejelserne om den fortsatte udvikling af folkekirkens struktur.

Oplægget om folkekirkens styrelse vil desuden blive suppleret med betragtninger om folkekirkens struktur i forbindelse med corona-situationen.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter