Fordelingen af delegerede mellem distriktsforeningerne i de 10 stifter for perioden 2021-2025 skal efter vedtægterne meldes ud til distriktsforeningerne inden 1. oktober 2020. Fordelingen skal forinden godkendes af valgbestyrelsen.

På grund af udsættelsen af årsmødet, er der den 1. oktober ikke valgt en valgbestyrelse, som kan løse denne opgave. Dog har Landsforeningens bestyrelse udpeget valgbestyrelsens formand.

Fordelingen af delegerede mellem stifterne vil derfor blive godkendt af valgbestyrelsens formand – med forbehold for valgbestyrelsens efterfølgende godkendelse.

Landsforeningens bestyrelse vil på delegeretmødet fremlægge et oplæg om godkendelse af den ændrede procedure.

Når fordelingen mellem distriktsforeningerne i de ti stifter er meldt ud, skal distriktsforeningerne i det enkelte stift aftale den indbyrdes fordeling af delegerede i stiftet. Det skal ske inden 31. december 2020.

Landsforeningens bestyrelse har udpeget Finn Poulsen til formand for valgbestyrelsen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter