Årsmøde 2020

Se programmet her.

På grund af corona-epidemien blev det den 22. april besluttet at flytte årsmødet til weekenden 30. oktober 1. november.

Allerede inden udskydelsen af årsmødet blev der taget kontakt til Hotel Nyborg Strand med henblik på at finde alternative datoer, hvis det måtte være nødvendigt. Og 30. oktober – 1. november var den eneste mulighed – fredag 30. oktober endda først fra kl. 16.

At afholde årsmødet på det tidspunkt er ikke uden udfordringer. Det gælder både i forhold til at få plads til at fejre Landsforeningens 100-års jubilæum og i forhold til, at der om søndagen er Allehelgens-gudstjenester. Mange deltagere vil gerne kunne deltage i disse gudstjenester i deres lokale kirker og præsterne er pligtige til at afholde dem, men det var det, der var muligt. Og af disse grunde er programmet skåret ned. Jubilæet fejres nu med fire workshops fredag og jubilæumstalen ved Inge Lise Pedersen under festmiddagen fredag aften.

Årsmødet slutter tidligt søndag med en andagt klokken 9. På den måde håber bestyrelsen, at man har tilgodeset de mange hensyn, der har skullet tages.

Deltagerne i delegeretmødet, der finder sted om lørdagen, er dem, der allerede er valgt på generalforsamlingerne tidligere på året. Hvis I i distriktsforeningerne kommer til at mangle stedfortrædere, er I velkomne til at kontakte politisk chef Flemming Vium Nielsen, sekretariatet fvn@menighedsraad.dk.

Bestyrelsesreferater på DAP

Vidste du i øvrigt, at referaterne fra Landsforeningens bestyrelsesmøder kan læses på DAP’en – under fanen LM?

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter