Fakta om menighedsrådene

Folkekirkens lokale ledelse udgøres af menighedsrådene, der vælges for fire år ad gangen, og sammen med præsten har ansvaret for det kirkelige liv i sognet

Elsted 0283

Pr. 1. august 2021 er der 1632 menighedsråd og ca. 12.400 valgte menighedsrådsmedlemmer i Danmark. De yder et stort stykke frivilligt arbejde for at sikre de bedste rammer for en levende folkekirke lokalt.

Menighedsrådene vælges af folkekirkens medlemmer og størsteparten sidder i fire år ad gangen. Enkelte menighedsråd deltager i forsøg med en 2-årig funktionsperiode.

Det seneste menighedsrådsvalg - valgforsamling - fandt sted på den 15. september 2020, med ekstraordinære valgforsamlinger 6. oktober og afstemningsvalg ganske få steder den 17. november. Der var valg til 1653 menighedsråd.

Valgresultat fra valget i 2020 kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside.

Landsforeningens kommentarer til valgresultatet i 2020.

Faste opgaver
Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse. Menighedsrådet fastlægger gudstjenesterne, planlægger livet i kirken (fx aktiviteter for børn, unge og ældre, kultur, koncerter mm.), administrerer kirkens ejendomme, prioriterer ressourcerne - og ansætter og leder kirkens ansatte.

Menighedsrådets medlemmer
Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer (mindst 5) og sognets præster. Alle medlemmer af folkekirken, som opfylder kravene til at stille op, kan vælges ind i et menighedsråd.

Fakta om menighedsrådene (tallene er fra 9. december 2016)

Medlemmer af menighedsråd:

  • 12.346 valgte medlemmer (55 % kvinder, 45 % mænd)
  • 2.097 fødte medlemmer - præster (57 % kvinder, 43 % mænd)

Aldersgennemsnittet

  • Valgte medlemmer: 61 år
  • Fødte medlemmer: 51 år

Ældste og yngste medlem 

  • Yngste medlem: 18 år
  • Ældste medlem: 97 år

99 % af menighedsrådene er medlemmer af Landsforeningen af Menighedsråd.