Der er ca. 1.700 menighedsråd og knap 13.000 valgte menighedsrådsmedlemmer i Danmark. De yder et stort stykke frivilligt arbejde for at sikre de bedste rammer for en levende folkekirke lokalt.

Menighedsrådene vælges af folkekirkens medlemmer og sidder i fire år ad gangen. Det seneste menighedsrådsvalg var 8. november 2016.

Faste opgaver
Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse. Menighedsrådet fastlægger gudstjenesterne, planlægger livet i kirken (fx aktiviteter for børn, unge og ældre, kultur, koncerter mm.), administrerer kirkens ejendomme, prioriterer ressourcerne - og ansætter og leder kirkens ansatte.

Menighedsrådets medlemmer
Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer (mindst 5) og sognets præster. Alle medlemmer af folkekirken, som opfylder kravene til at stille op, kan vælges ind i et menighedsråd.

Fakta om menighedsrådene

Medlemmer af menighedsråd:

  • 12.346 valgte medlemmer (55 % kvinder, 45 % mænd)
  • 2.097 fødte medlemmer - præster (57 % kvinder, 43 % mænd)

Aldersgennemsnittet

  • Valgte medlemmer: 61 år
  • Fødte medlemmer: 51 år

Ældste og yngste medlem 

  • Yngste medlem: 18 år
  • Ældste medlem: 97 år

99 % af menighedsrådene er medlemmer af Landsforeningen af Menighedsråd

Siden er opdateret d. 9. december 2016.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter