Indkomne forslag

Der var indkommet to forslag til delegeretmødet lørdag. De fik ikke opbakning af forsamlingen.

COLOURBOX7112979.jpg

Det ene var et forslag til Landsforeningens vedtægter, fremsat af formand Ole Stevns på vegne bestyrelsen for Distriktsforeningen Vestvendsyssel. Forslaget var en tilføjelse til § 19 i Landsforeningens vedtægter om at ”Personer, som har været valgt til bestyrelsen tre gange, kan ikke opstilles.”

Forslaget blev forkastet af de delegerede.

Det andet forslag var fremsat af formand Jørgen Dahl på vegne af Distriktsforeningen af Menighedsråd i Kolding Provsti. Forslaget gik ud på at undersøge 1) At årsmødet forkortes til to dage, fx så det varer fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 15. og 2) At man holder kortere møder de tre år, hvor der ikke er valg til Landsforeningens bestyrelse, og så et længere møde hvert fjerde år, når der er valg.

Forslaget blev forkastet af de delegerede.