Årsmøde 2019

10. til 12. maj holdt Landsforeningen af Menighedsråd årsmøde. Her kan du se oplæg om de aktuelle emner, der blev debatteret, finde materiale fra workshops, læse formandens beretning mm.

aarsmøde alex_3.JPG

Der blev debatteret lystigt i løbet af årsmøde 2019.

Af: Anja Christensen

Knap 600 menighedsrådsmedlemmer mødtes d. 10.-12. maj til en weekend med  både debat og inspiration. Årsmødet 2019 bød på en god blanding af politiske og faglige drøftelser og sociale aktiviteter som workshops, oplæg og overrækkelse af den kirkelige filmpris Gabrielprisen. 

Lørdag var der delegeretmøde med politiske drøftelser og dagen blev rundet af med et vælgermøde med deltagelse af fire folketingspolitikere. 

Her kan du finde materiale fra årsmødet.

Delegeret eller deltager?

De delegerede blev valgt på distriktsforeningernes generalforsamlinger i løbet af årets første måneder. På årsmødet har de delegerede stemme- og taleret. Andre deltagere har taleret. Kontakt din distriktsforening for informationer om, hvem der deltog som delegeret fra din distriktsforening.

Flere artikler om samme emne

#Årsmøde 2019