Sognet og folkkirken

Menighedsrådene er nu i gang med at finde en ny rytme efter menighedsrådsvalget sidste år. Der er nye medlemmer og mange steder også nye personer på posterne. For nogle kan det være første gang, at man er valgt til menighedsrådet, og samtidig skal man varetage et tungt og ansvarligt hverv som formand, kasserer, kontaktperson eller kirkeværge. Så er det godt, at der er hjælp og inspiration at hente på de mange kurser, som distriktsforeningerne og Landsforeningen af Menighedsråd udbyder i de kommende måneder. Det kan også være et godt tilbud til de mere erfarne menighedsrådsmedlemmer.

Menighedsrådet har for så vidt nok at gøre med at sikre de bedste rammer for det kirkelige liv i sognet. Eller for flere sogne de steder, hvor man har fælles menighedsråd. Det er de lokale gudstjenester og aktiviteter, der helt naturligt er i fokus. Menighedsrådet har ansvaret for sognets kirkelige og administrative anliggender. Men ansvaret standser ikke ved sognegrænsen.

Sognet og menighedsrådet er ikke isolerede størrelser. Præsten deler vi måske med andre sogne i pastoratet. Vi indgår alle i det netværk, som udgør provstiet. Det er her, rammerne bliver lagt for, at det kirkelige fællesskab kan foldes ud, og for at der er økonomi til at arbejde i sognet og i samarbejde med andre. Vi er sammen med andre i stiftet om den biskop, som menighedsrådsmedlemmerne har valgt. Og vi er bundet sammen i en fælles folkekirke af fælles bekendelse, liturgi, økonomi og lovgrundlag.

Alt det, der ligger uden for sognegrænsen, er også en del af menighedsrådets ansvar. Det bliver tydeligt, når der skal vælges i 2021.

Vi skal nemlig snart vælge bestyrelser i distriktsforeningerne, der skal vælges delegerede til Landsforeningens årsmøde sidst i maj, og der skal opstilles kandidater og vælges bestyrelsesmedlemmer til Landsforeningen. Det er alt sammen vigtige valg for det interne demokrati i menighedsrådenes interesseorganisation. Men det er også valg, der har betydning for samarbejdet mellem menighedsråd lokalt og for de opgaver, som Landsforeningen varetager på nationalt niveau og i forhold til menighedsrådene. Derfor er det valg, som både valgte medlemmer og præster i menighedsrådene bør tage alvorligt.

Og så er det samtidig en god forberedelse til, at menighedsrådene tager ansvar for at vælge gode repræsentanter til provstiudvalg og stiftsråd i efteråret. Repræsentanter, der ser sig som menighedsrådenes tillidsfolk og er med til at få folkekirken til at hænge sammen fra sogneniveau til nationalt niveau.