Formandens kommentarer

Læs formandens kommentarer til den folkekirkelige situation 2021.

Søren Abildgaard årsmøde 2018.jpg

I forbindelse med delegeretmødet 2021 har formanden følgende kommentarer til den folkekirkelige situation.

Læs kommentarerne her