Forhandlingsret

Bestyrelsen arbejder på at overtage forhandlingsretten forbindelse med indgåelse af overenskomster og aftaler.

Forhandlingsret Bob Katznelson

Illustration: Bob Katznelson

Bestyrelsen arbejder for at overtage forhandlingsretten i forbindelse med indgåelse af overenskomster og aftaler, som vedrører menighedsrådenes ansatte.

I bestyrelsens oplæg fra delegeretmøde 2021 kan du læse om den foreslåede model.

Du finder oplægget her

Du kan læse meget mere bestyrelsens arbejde for at opnå forhandlingsretten her