Folkekirkens tilstedeværelse

Hvad betyder "folkekirkens tilstedeværelse?" Her kan du læse om bestyrelsens definitioner og forudsætninger.

Kirkens Tilstedeværelse Kim Broström

Illustration: Bob Katznelson

Bestyrelsen ser folkekirkens tilstedeværelse som overskrift for en række faglige og politiske emner, som vi arbejder med. Arbejdet med definitioner på kirkens tilstedeværelse og forudsætningerne for, at kirken kan være til stede, skal være med til at danne grundlag for formuleringen af, hvad der er i de kommende år er vigtigt for Landsforeningen af Menighedsråd at arbejde med.

I bestyrelsens oplæg til delegeretmøde 2021 kan du læse om de definitioner på og forudsætninger for kirkens tilstedeværelse, som bestyrelsen tager udgangspunkt i.

Du finder oplægget her