Folkekirkens bidrag til den grønne omstilling

Landsforeningen arbejder for at fremme den grønne omstilling.

Illustration Grøn Omstilling Kim Broström

Illustration: Kim Broström

Bestyrelsen vil arbejde for at fremme den grønne omstilling i folkekirken ad frivillighedens vej frem for gennem lovgivning og formulere målsætninger, der både er realistiske og ambitiøse for, hvordan vi bidrager til den grønne omstilling i folkekirken.

I bestyrelsens oplæg til delegeretmøde 2020 kan du læse om de potentialer, udfordringer og politiske konsekvenser, bestyrelsen peger på i arbejdet med grøn omstilling.

Du finder oplægget her

Flere artikler om samme emne

#Grøn omstilling