Landsforeningen står på fire ben:

 • Landsforeningen er menighedsrådenes arbejdsgiverorganisation.
 • Landsforeningen er en politisk interesseorganisation, som varetager menighedsrådenes interesse over for Folketinget, Kirkeministeriet og andre relevante interessenter.
 • Landsforeningen er en serviceorganisation, der leverer rådgivning og andre ydelser til menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd m.fl.
 • Landsforeningen er en bred kirkelig organisation, der centralt placeret i folkekirken tager initiativer til udvikling af det lokale arbejde og koordinerer med andre folkekirkelige aktører.

Landsforeningens ambition er at sætte dagsordenen i folkekirken. Det sker ved at formulere politikker og tage initiativer. 

Landsforeningen ønsker at være attraktiv og værdiskabende for menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd m.fl.

I dette arbejde orienterer Landsforeningen sig efter syv pejlemærker:

 1. Folkekirkens struktur bør afspejle, at den er kirke i et demokratisk styret samfund.
 2. Menighedsrådene er arbejdsgivere for kirkefunktionærer og skal kunne udøve arbejdsgiveransvaret gennem en fælles organisation.
 3. Det bør være let for menighedsrådene at løse deres administrative opgaver effektivt og præget af kvalitet.
 4. Menighedsrådsarbejdet bør udvikles til vedvarende at have fokus på kirkens liv og vækst.
 5. Styringen af de kirkelige anliggender i menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd bør foregå ved et samvirke mellem læge og gejstlige medlemmer.
 6. Landsforeningen vil sætte fokus på medlemsplejen gennem et stærkt og forenklet medlemsdemokrati med basis i den nuværende distriktstruktur.
 7. Landsforeningen vil være attraktiv og værdiskabende for menighedsrådene gennem såvel politisk interessevaretagelse som optimering og effektivisering af vore ydelser.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter