Nu er tiden nær. Snart mødes 420 engagerede menighedsrådsmedlemmer fra hele landet for at drøfte folkekirkens fælles udfordringer. Vi kommer med vore erfaringer fra et lokalt kirkeliv i sogne og menigheder, fra land og by, fra øst og vest. Vi kender den folkekirkelige virkelighed i al sin forskellighed.

Menighedsrådene er det folkelige og demokratiske omdrejningspunkt i folkekirken. Derfor bør der lyttes nøje til, hvordan vi som menighedsrådenes repræsentanter oplever styringen af og rammerne for folkekirkens økonomi. De menighedsråd, som også helt konkret er arbejdsgivere for folkekirkens ansatte. 

LÆS MERE: Programmet for årsmødet

Menighedsrådsmedlemmerne vælger provstiudvalg og stiftsråd, og vi skal drøfte, hvordan vi som forening forholder os til, at demokratiet i folkekirken gradvist er blevet udvidet. Menighedsrådene har ansvaret for, at det lokale kirkeliv udvikles. Vi skal tage de væsentlige drøftelser om, hvordan vi sikrer, at folkekirken fortsat opleves som relevant hos unge, og om betydningen af, at folkekirken både er bundet til et konkret sted og skal møde mennesker der, hvor de færdes. Det kræver mod til fornyelse af såvel indhold som rammer og struktur. 

For både Landsforeningen, de enkelte menighedsråd samt for provstiudvalg og stiftsråd er det vigtigt at fastholde fokus på, at vores arbejde i sidste ende skal tjene den kristne menighed. Det opnår vi kun, hvis alle vore drøftelser tages med hjem og bliver til inspiration og ny virkelighed i sognet. Det er her, vi skal tage ansvar for administration og kirkeliv. Debatter og workshops, samtaler og møder på årsmødet skulle gerne give os ny energi og inspiration til dette arbejde.

Statens opgave

Det kan være fristende for staten at se folkekirken som et hvilket som helst andet element i en parlamentarisk styringskæde. Men statens opgave er at understøtte folkekirken og at respektere, at staten og folkekirken ikke er sammenfaldende størrelser.

Der vil være mange gæster til stede under det kommende årsmøde. 

Der vil også være gæster, som har ansvaret for de rammer, som folkekirken er underlagt. De kan med fordel lytte ekstra opmærksomt til, hvad der optager menighedsrådenes repræsentanter, så de bliver bedre til at varetage deres opgave med at understøtte folkekirken.

Jeg ønsker alle delegerede og gæster et godt årsmøde, hvor vi hver især tager opgaven og ansvaret alvorligt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter