Danmarks Statistik har for nylig kunnet påvise, at folkekirken fortsat er en levende del af dansk kultur. 86 pct. af personer med dansk oprindelse er medlem af folkekirken. Hvis man fraregner de personer, hvis bedsteforældre var indvandrere, er tallet muligvis højere. Indvandringen er også en væsentlig forklaring bag de lave dåbstal, især fordi andelen af indvandrere særligt er høj blandt yngre, som jo stifter familie og burde lade deres børn døbe. 

Kan vi vedblive at ignorere, at det danske folk har ændret sig gennem generationer? Søren Abildgaard

Så er alt vel godt? Vi kan ånde lettet op. Krisen er aflyst? Diverse kampagner mod folkekirkens rolle i det danske samfund har ikke haft nogen væsentlig effekt. Kritikerne er en marginal gruppe, som ikke forstår, at danskerne fortsat oplever folkekirken som en relevant del af vores fælles danske identitet.

Oven på et reformationsjubilæum kan det være nyttigt at minde sig selv om, at den evangelisk-lutherske kirke i Danmark kom til verden som en konfessionel kirke, en kirke båret af et  specifikt evangelisk kirke- og bibelsyn, en kirke, som skilte sig ud fra den førreformatoriske kirke ved sin teologi. Men også som en kirke, der var tæt knyttet til kongen og dermed i lige
grad dansk, tysk og norsk. 

Folkekirken har sin oprindelse i en anden tid, hvor konflikten mellem dansk og tysk var dominerende. Traditionerne og salmesangen har skabt en tæt samhørighed
mellem folkekirke og det danske folk, og folkekirkens forkyndelse når alle danske, uanset om de befinder sig i Danmark eller udlandet. Det er denne selvforståelse, som vi kan lade vores tilfredshed hvile i. 

Men kan vi vedblive at ignorere, at det danske folk har ændret sig gennem de seneste generationer? Folkekirken fylder ikke meget blandt indvandrere og efterkommere og er næsten usynlig blandt indvandrere fra ikkevestlige lande. 

Vi kan glæde os over, at der går en bevægelse mod dåb igennem enkelte grupper, og at disse også finder vej til folkekirken. Forslaget om at knytte migrantmenigheder tættere til folkekirken på en måde, hvor de har mulighed for at tage deres egne traditioner med, kan også være et skridt i denne retning. 

Den store udfordring for os bliver dog at forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser, også når verden kommer til Danmark.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter