Menighedsrådsarbejde indebærer også, som alt arbejde, der involverer mennesker, konflikter og strid. Konflikter, der udspringer af forskellige værdier og holdninger, af forskellige interesser og behov, af at vi som mennesker anskuer verden forskelligt.

Konflikter kan være konstruktive, når forskellighederne får os til at se nye muligheder gennem en engageret debat. Der, hvor de fælles løsninger overgår vores egne holdninger og interesser til gavn for de menigheder, som vi har ansvaret for.

Og konflikter kan være destruktive, hvor vi glemmer sagen og gør det til personlige spørgsmål om, hvem vi kan samarbejde med, og hvem vi ikke kan være i stue med. Destruktive konflikter kommer ikke ud af det blå, men får lov at udvikle sig over tid, hvis de, der har ansvaret, ikke reagerer i tide. Det er de konflikter, der fører til langvarige, uløste stridigheder og psykisk dårligt arbejdsmiljø, eller til at konfliktens parter vælger at gå hver til sit.

Konflikter i menighedsrådet kan være særligt belastende, fordi det ikke kun har betydning for de involverede, men alt for ofte også påvirker menigheden og kirkens ansatte. Her må vi udvise ansvarlighed over for vores opgave som sognets og menighedens ledelse. Vi har først og fremmest et ansvar for menigheden og for at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse og for menighedens liv og vækst.

Det forudsætter, at vi kan omgås med respekt for hinanden, for vores roller og for vores forskelligheder. I forholdet mellem præst og valgte medlemmer af menighedsrådet kan det være en god idé løbende at drøfte, hvad samvirket indebærer, og hvordan det skal foldes ud i den lokale kontekst. 

Kodeks for god ledelse

Sæt debatten om god ledelse på dagsordenen med Landsforeningens  

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Menighedsrådet har ansvaret for ledelseskulturen i sognet. Det kan man styrke ved at forholde sig aktivt til ledelses- og samarbejdsproblemer, fx med afsæt i det kodeks for god ledelse, som Landsforeningen har udarbejdet. Landsforeningen repræsenterer i denne sammenhæng hele menighedsrådet, både valgte medlemmer og præster, fordi det er vigtigt at se samarbejde og konflikter i et helhedsperspektiv.

Vi kan kun opfordre andre, der har ansvaret for løsning af konflikter i folkekirken, som provster og biskopper, til også at se på helheden, til at håndtere konflikter i tide, inden de vokser sig uløseligt store, og til at inddrage hele menighedsrådet i løsningerne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter