Holdning

I Landsforeningen mener vi, at det fortsat skal være op til de enkelte provstier at fastsætte takster for erhvervelse af gravsteder og dermed beslutte om det skal være gratis at få et gravsted. 

Baggrund

I en række provstier er det besluttet, at man kan få gravsted uden udgift for de pårørende. 

Det er Landsforeningens holdning, at det fortsat skal være op til en lokal vurdering, hvordan man plejer medlemmerne og prioriterer de folkekirkelige midler. Det er på det enkelte sted, man bedst ved, om gratis gravsteder betyder noget for at fastholde medlemmer i folkekirken.

Provstiudvalgets kompetence til at fastsætte takster for gravstederne – og dermed muligheden for at beslutte størrelse af tilskuddet, der skal gives – sikrer at beslutningen træffes lokalt. Landsforeningen forudsætter, at der føres en samtale mellem menighedsrådene i provstiet om taksterne, for eksempel på budgetsamrådene.

Det vil være naturligt i den forbindelse at drøfte hvordan man sikrer, at kirkegårdene fortsat er attraktive for brugerne, og at de udvikles, tilpasses behovet og drives økonomisk forsvarligt.

Holdningen er formuleret den 26. marts 2018 i Økonomi- og Kirkegårdsudvalget på baggrund af bestyrelsens behandling af spørgsmålet den 10. september 2016. Holdningen er fastsat i Økonomi- og Kirkegårdsudvalget den 4. januar 2019.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter