Holdning

I Landsforeningen mener vi, at:
• Der mindst skal være én tjenestebolig i hvert pastorat
• Fraflytning højst skal ske to år forud for præstens fratrædelse.

Et pastorat, én tjenestebolig

Print politikken og se den som pdf her

Baggrund

På den måde er der en tæt og fysisk tilknytning mellem sognets beboere og i hvert fald én af pastoratets
præster, uden at det udelukker de mange muligheder for at udvikle sognelivet på tværs af grænser.

Afstanden mellem præst og menighed er en af forudsætninger for et levende og velfungerende kirkeligt
sogneliv. Bliver afstanden for stor mellem præsten og menigheden, deler man ikke længere samme
livsvilkår. Der kan blive langt mellem anskuelserne, og det kan være vanskeligt at forstå sognebørnenes
dagligdag, når man ikke selv er en del af samme nærmiljø.

Når det er sagt, er dagens folkekirke så præget af samarbejde mellem sogne og pastorater – bl.a. om
præster – at det hverken giver praktisk eller kirkelig mening at kræve, at alle præster skal bo i deres
pastorat.

Behandlet af bestyrelsen, 10. september 2016.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter