12. JANUAR 2023

Vær kirke for mennesker med særlige behov

Lær, hvordan I bedst kan være kirke for mennesker med særlige behov, såsom usynlige handicap eller diagnoser som en autismespektrumforstyrrelse.

Solsikkesnoren2

Solsikkesnoren signalerer, at personen der bærer den, har et usynligt handicap eller en diagnose, og derfor har behov for særligt hensyn og ekstra hjælp. Solsikkesnoren er et internationalt symbol, der har eksisteret siden 2016. Læs mere på www.hiddendisabilitiesstore.com/dk

Af: redaktion@menighedsraad.dk

Hvordan vil I gerne være kirke for mennesker med særlige behov såsom en autismespektrumforstyrrelse og ADHD? Og hvad kræver det at kirkens ansatte? Kirke- og kulturmedarbejderen har ofte et arbejdsansvar, når det kommer til at skabe undervisning, gudstjenester og menighedsliv, som er inkluderende, og derfor tilbyder Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter nu et kursusforløb med fokus på netop kirken og mennesker med særlige behov.

Målgruppen for kurset er kirke- og kulturmedarbejdere, og I har som menighedsråd muligheden for at bevillige og godkende kurset, der vil bidrage med faglig viden, refleksion og give rammerne for kollegial inspiration til kirkens arbejde med mennesker med særlige behov.

Hjælper til forståelsen
Inklusion er fx det vilkår, vi i dag har børnekonfirmandundervisning og konfirmationsforberedelse på. Samtidig er diversiteten i en menighed blevet tydeligere, både når det gælder gudstjenester og menighedsarrangementer.

Kurset arbejder derfor med psykiatrisk og neuropædagogisk viden, pædagogisk forståelse og handlemuligheder og som en rød tråd gennem det hele: Forståelse af, hvad det er at være folkekirke og menighed.

Kursus: Kirken og mennesker med særlige behov

Kursusforløbet er for kirke- og kulturmedarbejdere og består af to online-kurser og et mellemliggende praksisforløb. Tilmelding senest 15. februar. 
Se detaljeret kursusbeskrivelse og tilmelding her.
Pris: 1430 kr. 

Flere artikler om samme emne

#Særlige behov #Handicap