10. JANUAR 2023

Nyt rejselegat skal styrke den økumeniske dannelse

Kendskabet til og inspirationen fra andre kirkelige traditioner end ens egen er helt afgørende for det økumeniske engagement. Det skal et nyt rejselegat nu hjælpe med til.

Bedekrans Besk2

Opholdet kan føre legatmodtagerne til Den Katolske Kirke i Mellemamerika, ortodokse kirker i Mellemøsten eller noget helt tredje. Ansøgningsfrist er 1. april og 1. oktober 2023. Foto: Colourbox

Af: redaktion@menighedsraad.dk

Er du frivillig i din lokale kirke eller en kirkelig organisation, har du muligheden for at søge et rejselegat til at fremme din økumeniske dannelse. Legatet uddeles af Danske Kirkers Råd med midler fra Det Økumeniske Center og har det formål, at give modtagerne erfaring i udlandet, som efterfølgende kan virke som drivkraft for det økumeniske engagement herhjemme. Ansøgningsfristen er 1. april og 1. oktober hvert år.

- Samarbejdet på tværs af kirkelige tilhørsforhold vokser i disse år både i kirkerne og i de kirkelige organisationer. Men konkret er det den personlige erfaring, der har afgørende betydning for forståelsen af, hvor vigtigt det økumeniske arbejde er – og at det er en del af kirkens natur at være økumenisk. Derfor er det så glædeligt, at vi nu har fået mulighed for at støtte frivillige i deres ønske om at styrke deres økumeniske engagement og dannelse gennem ophold i udlandet, siger Kathrine Fischer, der sidder med i legatets bestyrelse og er forperson for Danske Kirkers Råds arbejdsgruppe Økumenisk Dialog og Dannelse.

Økumenisk dannelse for frivillige i alle aldre
Målgruppen for legatet er frivillige i lokale kirker eller kirkelige organisationer uanset alder. Det er et krav, at man på sit udlandsophold besøger økumeniske fællesskaber som fx Bossey i Schweitz, Taize i Frankrig, Iona i Skotland eller har ophold i en kirkelig organisation eller tradition, der ikke er ens egen, hvad enten det er et koptisk kloster i Egypten, karismatiske kirker i Vestafrika ellers Sydasien, Den Katolske Kirke i Mellemamerika, evangelikale kirker i USA, ortodokse kirker i Mellemøsten eller noget helt tiende.

Rejselegatet lægger særlig vægt på økumenisk dannelse. Om det siger Tonny Jacobsen, der er formand for legatets bestyrelse og sidder med i Danske Kirkers Råds forretningsudvalg:

- Når vi ser rundt i det økumeniske landskab, er der ingen tvivl om, at de mange engagerede mennesker typisk også har en erfaring med det økumeniske møde i udlandet. I en tid med øget polarisering mange steder i verden er det afgørende, at vi får viden om hinandens forskelle og ligheder – hvad er det der binder os sammen som troende mennesker på tværs af vores forskelle? Økumenisk dannelse handler ikke om, at man bliver mindre klar på, hvilken tradition man selv kommer fra – måske tværtimod – men om at blive klogere på hinanden og sammen kunne gøre en forskel i verden.

Rejselegatet for økumenisk dannelse

  • Legatet uddeles til frivillige i kirker og kirkelige organisationer, der er medlemmer af Danske Kirkers Råd. 
  • Rejselegatet til fremme af økumenisk dannelse er etableret med midler fra Det Økumeniske Center.
  • En legatbestyrelse med 4 repræsentanter fra medlemskirker – og organisationer er etableret.
  • Legatet uddeles 2 gange årligt og har ansøgningsfrist den 1. april og 1. oktober hvert år

Ansøgningsskema til legatet
Læs mere om legatet, ansøgningsfrister og hent ansøgningsskemaet her.

Flere artikler om samme emne

#Økumenisk #Økumeni