3. MAJ 2023

Ny ejendomsvurdering - det skal I være OBS på

Har I fået besked om, at jeres ejendomsvurdering af præstegården har ændret kategori? Her er, hvad I skal være opmærksomme på.

Høst

Ny måde at kategorisere ejendomme på kan have betydning for jeres ejendomsvurdering af præstegården, hvis grundarealet overstiger to hektar. Foto: folkekirken.dk

Af: Marie Gaarden

I 2017 vedtog Folketinget en ny ejendomsvurderingslov. Som følge af loven sker der nu en justering af den måde, ejendomme bliver kategoriseret på. Den nye måde at kategorisere ejendomme på kan have betydning for jeres ejendomsvurdering af præstegården, hvis grundarealet overstiger to hektar.

De største ændringer sker på landet, hvor den nye kategorisering bl.a. skal afgøre, hvornår en ejendom er en landbrugsejendom - eller hvornår en ejendom er en ejerbolig på landet. Den nye kategorisering betyder, at fra 2021-vurderingen vil nogle ejendomme skifte kategori fra landbrugsejendom til ejerbolig, hvilket vil medføre en højere ejendomsbeskatning, da grundskyld på produktionsjord på landbrugsejendomme beskattes lavere end ejerboliger.

Hvis jeres præstegård ændrer kategori, modtager I besked fra Vurderingsstyrelsen. Selve processen og mulighed for at gøre indsigelse kan I læse om her 

Modtager I ikke besked fra Vurderingsstyrelsen, sker der ingen ændringer hos jer.

Her er, hvad der gælder for kategorisering af kirker, kirke- og præstegårde.

Præstegård – med eller uden jord
Præstegårde kan falde ind under forskellige kategorier, fordi der kan høre større eller mindre grundarealer til samt bolig/stuehus og tilhørende driftsbygninger. Hvordan præstegården kategoriseres, afhænger af ejendommens anvendelse og samlede karakter.

Eksempel 1:
Består en præstegård af en præstebolig, menighedssal og konfirmandstue til kirken, og er der ikke landbrugsjord til ejendommen, er vurderingen, at ejendommen bruges primært til kirkelige formål. Derfor kategoriseres præstegården som erhvervsejendom mv.

Eksempel 2:
Er der intensiv dyrkning af landbrugsjord eller erhvervsmæssig husdyrproduktion i en grad, så landbrugsmomentet er det mest tungtvejende, kategoriseres præstegården som landbrugsejendom. Det gælder også selvom der for eksempel er konfirmandstue og menighedssal i nogle af bygningerne.

Vær opmærksom på, at det i den forbindelse er uden betydning, om landbrugsjorden er bortforpagtet.

Hvad med selve kirken?
Kirker er ofte beliggende på egen grund med tilhørende kirkegård og skal kategoriseres som erhvervsejendom mv.

Læs mere på skat.dk om praksis vedr. juridisk kategorisering 

Vær OBS på overgangsordning
Der er lavet en særlig overgangsordning til ejendomme, der skifter kategori fra for eksempel skov- eller landbrugsejendom til ejerbolig. Ordningen er lavet for at forhindre en pludselig stigning i boligskatten.

Overgangsordningen giver jer mulighed for selv at vælge, om ejendommen fortsat skal kategoriseres som for eksempel landbrugsejendom, selvom den efter de nye regler egentlig skulle skifte kategori til ejerbolig – og dermed også skifte beskatning.

I første omgang lød meldingen, at hvis man valgte overgangsordning, skulle man være særligt opmærksom på, at ændringer kunne medføre, at ejendommen udgik af overgangsordningen. Hvorefter  ejendommen ville bliver kategoriseret og beskattet efter de nye regler.

Men det er partierne bag forliget på ejendomsområdet nu er blevet enige om at ændre. Det betyder, at I kan renovere, bygge ud, sælge jord fra og omlægge til natur uden at falde ud af overgangsordningen.

Dog skal I være opmærksomme på, at hvis I sælger jord fra og kommer under to hektar, at I udgår af overgangsordningen.

Partierne bag forliget vil til efteråret forhandle om at udvikle en helt ny kategori kaldet 'naturejendomme'. Formålet med den er, at boligbeskatningen ikke skal stå i vejen for dem, der gerne vil omlægge jord fra produktion til natur.

Læs mere om de nye kategorier og vurderinger på vurderingsportalen.

Flere artikler om samme emne

#ejendomsvurdering #præstegård #økonomi