18. JANUAR 2023

Konsekvenser af bededagsloven – det mener Landsforeningen

Husk, at hovedparten af menighedsrådenes ansatte ikke har fri på bededag, ellers får det økonomiske konsekvenser. Det pointerer Landsforeningen i et høringssvar, der også opfordrer til, at folkekirken inddrages i processen om afskaffelse af bededag. Landsforeningen indgår desuden i en fælles folkekirkelig udtalelse om at værne om den danske folkekirkeordning.

Regeringen Foto Keld Navntoft

Bededag. Landsforeningen har sendt et høringssvar til beskæftigelsesministeriet og står som medafsender på en fælles udtalelse til kirkeministeren. Foto: Keld Navntoft.

Af: Redaktionen

Beskæftigelsesministeret har sendt forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag i høring, og Landsforeningen har sendt høringssvar.

Husk dem, der i forvejen arbejder på bededag
En af de ting i lovforslaget, som man i Landsforeningen har hæftet sig ved, er, at der tilsyneladende ikke er taget højde for, at hovedparten af menighedsrådenes ansatte ikke har fri på bededag.
Det fremgår af lovforslaget, at alle månedslønnede og andre, der aflønnes for en anden fast periode, vil skulle have et løntillæg svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag. Som arbejdsgiver bliver det menighedsrådene, der skal afholde udgiften til løntillægget, som opgøres som 0,45 pct. af årslønnen.

- Som lovforslaget er fremsat, er der ikke taget højde for, at hovedparten af menighedsrådenes ansatte ikke har fri på bededag, og derfor ikke skal kompenseres for, at bededag bliver en arbejdsdag. Det bør efter vores opfattelse tydeliggøres, understreger Inge Kjær Andersen, formand for Landsforeningens personaleudvalg og næstformand for Landsforeningen.

Inddrag biskopperne i arbejdet
Selvom lovforslaget, der er sendt i høring, handler om konsekvenserne ved afskaffelsen af store bededag som helligdag, kommenterer Landsforeningen også på selve proceduren for afskaffelsen af helligdagen, der stik imod traditionen har været uden inddragelse af folkekirken.

Landsforeningen forslår derfor i høringssvaret, at kirkeministeren i forbindelse med lovgivningen forpligter sig til at inddrage biskopperne i udfærdigelsen af den påtænkte kgl. resolution om afskaffelse af bededag som en helligdag.

- Uanset hvordan man ser på afskaffelsen af bededag, handler det her om måden, det foregår på. Der er et stærkt behov for, på menighedsrådenes vegne, at reagere på den måde, regeringen har grebet sagen an på. Men vi noterer os også, at ministeren rækker hånden frem. Der er et åbenlyst behov for, at ministeren og biskopperne finder hinanden igen, og at regeringen finder tilbage til den folkekirkeordning, vi kender, siger formand for Landsforeningen, Søren Abildgaard.

Læs Landsforeningens høringssvar

Opbakning til fælles folkekirkelig udtalelse
Udover at påpege problemerne i processen i høringssvaret, har Landsforeningen også valgt at være en del af en fælles udtalelse til ministeren sammen med biskopperne, Provsteforeningen, Præsteforeningen, Grundtvigsk Forum, Indre Mission og Tidehverv om at forløbet med afskaffelse af bededag udfordrer folkekirkeordningen.

- Ved at være en del af den fælles udtalelse, gør vi det klart, at vi i folkekirken her har en vigtig sag, vi er fælles om. Vi kæmper sammen for folkekirkeordningen og traditionen for samtale, diskussion og inddragende demokrati, siger Carsten Bøgh Pedersen, næstformand for Landsforeningen.

Fælles udtalelse til kirkeministeren

Til Kirkeministeren

Det er med forundring og tristhed, at vi konstaterer, at Regeringen fremsætter forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag.

Siden Grundlovens indførelse i 1849 har der været en forståelse for, at Regering og Folketing har hørt folkekirkens parter, når der blev lovgivet om folkekirkens ydre anliggender og ved kongelig resolution fastsat regler for de indre anliggender.

Gennemførelsen af ovennævnte lov vil være et markant brud med denne tradition.

Vi vil fremover kæmpe for, at folkekirkens tradition for samtale, diskussion og inddragende demokrati ikke lider skade ved dette tillidsbrud, og vi håber og beder til, at der fremover vil være et mod til at fortsætte den danske samfundsmodel, der er kendetegnet ved samtale og inddragelse.

Med venlig hilsen

Landsforeningen af Menighedsråd v. formand Søren Abildgaard
Haderslev stiftsråd v. formand Per Søgaard
Aarhus stiftsråd v. formand Ann Dahy
Viborg stiftsråd v. formand Carlo Nørby Hald
Aalborg stiftsråd v. formand Karsten Konradsen
Ribe stiftsråd v. formand Lars Hansson og næstformand Else Marie Madsen
Helsingør stiftsråd v. formand Søren Ødum Nielsen
Fyens stiftsråd v. formand Mikael Krarup
Roskilde stiftsråd v. formand Bodil Therkelsen
Københavns stiftsråd v. formand Jens Andersen
Lektor Kirsten Margrethe Andersen, formand for Grundtvigsk Forum
Generalsekretær Jens M. Madsen, vicegeneralsekretær Peter N. Hansen, Indre Mission
Sognepræst Agnete Raahauge, redaktør af Tidehverv
Sognepræst Pernille Vigsø Bagge, formand for Præsteforeningen
Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard, formand for Provsteforeningen
Ulla Thorbjørn Hansen, biskop over Roskilde Stift
Peter Birch, biskop over Helsingør Stift
Marianne Gaarden, biskop over Lolland-Falsters Stift
Tine Lindhardt, Biskop over Fyens Stift
Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop over Aalborg Stift
Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift
Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift
Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift
Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift 
Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift

Flere artikler om samme emne

#høringssvar #bededag #politik #høring #store bededag #fælles udtalelse #Kirkeminister

Læs også: