24. AUGUST 2023

Husk at sikre gravstenene på kirkegården

Det er menighedsrådets pligt at sørge for, at alle gravsten på kirkegården står fast og ikke kan falde - og det gør de heldigvis de fleste steder.

Gravsten Hans Henrik

Udvalgsformand Hans-Henrik Nielsen opfordrer menighedsrådene til jævnligt at få kontrolleret, om alle gravsten på kirkegården er sikre og ikke kan vælte. I 2016 skete der en ulykke i København, hvor en gravsten væltede ned over en lille dreng, som døde, og det skal ikke kunne gentage sig. Foto: Hans-Henrik Nielsen.

Af: Alex Kjær

For nylig kunne man læse i medierne, at menighedsrådene ikke i tilstrækkelig grad løfter opgaven med at sikre gravsten på folkekirkens kirkegårde.

Det er menighedsrådets opgave at kontrollere stabiliteten og sørge for sikring, så gravstenene ikke kan vælte, og det er ejeren af gravstedet, som skal betale for sikringen. En gravsten skal kunne holde til et træk på 35 kilo uden at give sig, og der findes firmaer, som kan stå for sikringskontrollen.

Hans-Henrik Nielsen, formand for udvalget for økonomi, bygninger og grøn omstilling i Landsforeningen af Menighedsråd, kan ikke genkende kritikken i medierne.

- Jeg både håber og er sikker på, at alle menighedsråd tager sikring af gravsten alvorligt. Fordi det er en alvorlig sag, som handler om det fysiske arbejdsmiljø på kirkegårdene.

Intet belæg
Han oplever ikke, at der findes belæg for, at menighedsrådene bevidst har nølet med sikringen af gravsten.

- Jeg kan forestille mig, at nogle menighedsråd har været lidt bekymrede for at sende sådan et brev af sted og sige til gravstedsejerne, at stenen på deres gravsted er usikker, at den skal sikres, og at det er gravstedsejerens ansvar at sikre den og betale for det, selvom der er indgået en vedligeholdelsesaftale med kirkegården.

Udvalgsformanden opfordrer menighedsrådene til jævnligt at få kontrolleret, om alle gravsten på kirkegården er sikre og ikke kan vælte. I 2016 skete der en ulykke i København, hvor en gravsten væltede ned over en lille dreng, som døde, og det skal ikke kunne gentage sig.

Ingen kontakt
Der kan i nogle tilfælde ske det, at menighedsrådet ikke kan komme i kontakt med gravstedsejeren, måske fordi personen er død, og det ikke er muligt at finde pårørende, fordi gravstedets fredningstid er lang, og det skal vedligeholdes i mange år endnu.

- Så er der ikke andet at gøre, end at lægge gravstenen ned, indtil fredningstiden på gravstedet udløber, siger Hans-Henrik Nielsen, som også opfordrer menighedsrådene til at søge viden om gravstenssikring på FolkekirkensIntraNet (se boks).

Sikring af gravsten

FolkekirkensIntraNet.dk (FIN) finder du informationer og en vejledning til sikring af gravsten på de folkekirkelige arbejdspladser.

Klik her for at læse vejledningen.