7. APRIL 2022

Udarbejdelse af budgetbidrag 2023

Menighedsrådene er mange steder i gang med processen for budget 2023. Senest den 15. april modtager menighedsrådene udmelding om den foreløbige driftsramme for 2023 fra provstiudvalget.

Kirkeregnskab1

Af: Thomas Oddershede/Alex Kjær

Provstiudvalgets udmelding om bevilling til den ordinære drift sker via økonomiportalen. Det er startskuddet til, at menighedsrådene skal i gang med at udarbejde det såkaldte budgetbidrag, som også via økonomiportalen skal afleveres senest 15. juni.

Husk at det er i forbindelse med budgetbidraget, at menighedsrådet overfor provstiudvalget kan anføre ønsker til:

  • merudgifter på driftsbudgettet i bilag 6. Husk at begrunde ønsket og tilknytte formålskonto til ønsket.
  • anlægsbevilling eller opsparing til anlæg i bilag 7.

Menighedsrådet kan finde vejledning og gode råd om udarbejdelsen af budget på Landsforeningens hjemmeside og den digitale arbejdsplads.

På Landsforeningens hjemmeside kan du finde hjælp og vejledning til budgetarbejdet - klik her.

Du kan også tage et online regnskabskursus på vores hjemmeside, som du finder her.

På den digitale arbejdsplads under Håndbøger > Vejledning i menighedsrådsarbejde > Folkekirkens økonomi > Fakta om lokal økonomi finder du ”Fakta om budgetbidrag”, som indeholder vejledning om og beskrivelse af relevante forhold for udarbejdelsen af budgetbidraget. Relevante emner er blandt andet:

  • Budgetprocessen
  • Målsætninger og økonomiske prioriteringer
  • Budgettering af lønudgifter og øvrige driftsudgifter
  • Ønsker til anlægsprojekter

Også på den digitale arbejdsplads under Håndbøger > Blanketsamling til menighedsråd > Økonomi > Budget kan du finde forskellige udmeldinger og værktøjer, som mere konkret kan støtte jer i budgetlægningen. Det kan fx være:

  • Budgetvejledning fra Kirkeministeriet
  • Forsikringsbidragets størrelse
  • Info om pris- og lønindeks for 2023

Siden opdateres løbende efterhånden som udmeldingerne kommer fra Kirkeministeriet.