5. MAJ 2022

Sådan får I et solidt samarbejde

Få styr på hinandens forskelligheder og brug dem som en samlet styrke. Her får du konsulent Lisa Junges råd til, hvordan I skaber et solidt samarbejde i menighedsrådet.

Samtalen03.jpg

Illustration: Bob Katznelson

Af: Marie Gaarden

Måske kender du det; I sidder til menighedsrådsmødet. Peter taler hele tiden, mens Emma nærmest ikke sige noget. Jens fokuserer på detaljerne for næste uges kirkekoncert, mens Lone hellere vil snakke om kirkens aktiviteter på den lange bane, formål visioner. Og så er der Ulla, der altid lige har 4 ekstra punkter, hun gerne vil have på dagsordenen under eventuelt. Det kan være svært at løfte i flok rundt om sådan et bord. Men det kan også være vejen til gode resultater. 

Ifølge Lisa Junge, udviklingskonsulent i Landsforeningen, baserer et solidt samarbejde sig blandt andet på: 

 • At der er en fælles forståelse for opgaven og målet 
 • At vi giver plads til forskellige holdninger
 • At der er tillid og tryghed 
 • At der er en åben dialog, og at vi tør stille spørgsmål 
 • Forståelse for vores personlige forskelligheder 

Personlige forskelligheder 
De første punkter på listen, kan man diskutere, lave aftaler og skabe rammer for. Men det sidste punkt giver måske anledning til en panderynke eller to. For når det kommer til personligheder, bliver det jo netop: Personligt.  
”Nogle mennesker er udadvendte, taler meget på møderne, og har brug for at tale for at forstå. Andre er indadvendte, taler når det er gennemtænkt og foretrækker god forberedelsestid,” nævner Lisa Junge som eksempel og fortsætter:
”Det er svært at ændre på andre mennesker - men vi kan forsøge at forstå dem​. Ved at ændre på vores egen adfærd kan vi måske påvirke samarbejdet til det bedre,” forklarer Lisa Junge. Derfor handler det om at kunne se forskellene, forstå hvordan det påvirker jeres samarbejde og menighedsrådsmøder og erkende, hvordan forskellene påvirker dig. 

Hold møder, med plads til jeres personligheder 
Når først, I har fået øjnene op for hinandens forskelligheder, er Lisa Junges råd at tænke den viden ind som en naturlig del af menighedsrådsmøderne. Når det handler om at skabe rum for både indadvendte og udadvendte kan det for eksempel gøres ved at:  

 • Udarbejde en god dagsorden med bilag, så alle har mulighed for at forberede sig godt  
 • Sørge for, at alle får taletid til hvert punkt 
 • Give de udadvendte mulighed for at tale sig til en forståelse – fx ”Tal med sidemanden i 2 minutter”. 

På samme måde kan man tilgodese andre forskelligheder. Vil du for eksempel tilgodese dem, der træffer beslutninger ud fra facts og nøgtern analyse og på samme tid dem, der træffer beslutninger ud fra deres personlige værdier, kan man tænke i at fremlægge et emne og præsentere:  

 • Fakta og viden om emnet  
 • Alle argumenter for og imod samt 
 • Værdierne og konsekvenserne for de mennesker, det vedrører 

”Prøv at lytte til hinandens objektive argumenter og hold fast i den gode tone, når I diskuterer. Og pas på at hænge fast i de samme personlige argumenter og blot gentage dem, så dialogen går i ring, ” lyder et af Lisa Junges råd.  
Og nej, det er ikke sikkert, man når frem til enighed omkring bordet, når alle argumenter og personlige holdninger er kommet frem.  
”Men så er det jo helt legalt at stemme om det, hvis det er et beslutningspunkt” påpeger Lisa Junge.  

Brug jeres forskelligheder som en fælles styrke
En ting er at bruge erkendelsen af jeres forskelligheder til at få mere konstruktive møder og dermed træffe bedre beslutninger.  
Jeres forskelligheder giver jer også anden en fælles styrke – brug den for eksempel til at finde de rigtige personer til forskellige opgavetyper. 
“Brug én, der er tryg ved at tale, når I skal lave præsentationer. Og skal I tænke nyt, for eksempel i forbindelse med visionsarbejde, så få endelig dem, der er fyldt med idéer på banen, “ siger Lisa Junge.  

Dyk dybere ned i emnet

Er du interesseret i at dykke dybere ned i emnet og få flere konkrete forslag og værktøjer til, hvordan du kan tænke personlige forskelligheder ind i jeres menighedsrådsarbejde? 
Emnet er oplagt til for eksempel en temadag eller et inspirationsmøde. 
Kontakt udviklingskonsulent Lisa Junge på lj@menighedsraad.dk 
 

Flere artikler om samme emne

#Samarbejde