29. JUNI 2022

Kom godt i gang med at forebygge og håndtere seksuelle krænkelser

Krænkende og grænseoverskridende handlinger og seksuel chikane skal forebygges og håndteres.

Krænkelser

Det er vigtigt, at I som menighedsråd sender et klart signal om, at seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen er uacceptable. Illustration: Colourbox.

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Anja Christensen

Menighedsrådet har som arbejdsgiver ansvaret for at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø på den lokale folkekirkelige arbejdsplads og har derfor også et ledelsesmæssigt ansvar, når det gælder forebyggelse og håndtering af krænkende og grænseoverskridende handlinger og seksuel chikane.

Hvis I ikke allerede har gjort det, opfordrer Landsforeningens kraftigt til, at I tager dialogen med medarbejderne om, hvordan I på den lokale arbejdsplads skal forebygge og håndtere krænkende og grænseoverskridende handlinger.

I kommer godt i gang ved at bruge ”Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på de folkekirkelige arbejdspladser”, ”Dialog til omgangstone” og ”Procesvejledning – seksuel chikane ” der trin for trin giver overblik over, hvordan I skal forholde jer, hvis I står med en konkret sag.  

Materialet finder I her.

Materialet er udarbejdet af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd i et samarbejde med Kirkeministeriet, og der er altså på den baggrund opbakning mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverrepræsentanterne i folkekirken til det.

Det er vigtigt, at I som menighedsråd sender et klart signal om, at seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen er uacceptable, og at det har konsekvenser at udøve seksuel chikane. Hold derfor også løbende holde øje med, om der er problemer med seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen. Et redskab hertil er kortlægningen af arbejdsmiljøet i forbindelse med arbejdsvurderingen (APV), hvor der kan stilles spørgsmål til mobning, seksuel chikane og krænkende handlinger. Se som eksempel kortlægningsskema udarbejdet af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd her.

Lige som på alle landets arbejdspladser er det Arbejdstilsynet, der fører tilsyn med, at menighedsrådet tager opgaven på sig med at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø.

Flere artikler om samme emne

#seksuelle krænkelser