14. SEPTEMBER 2022

Kirkeministeriet opfordrer: Spar på energien

Regeringen har præsenterede flere initiativer, der skal hjælpe med at spare på energien i det offentlige. I den forbindelse har Kirkeministeriet udsendt en instruks og opfordrer blandt andre menighedsråd og provstiudvalg til energibesparelser.

Lys Final

Blandt tiltagene er, at man bør slukke al unødvendig belysning i alle bygninger samt unødvendig udendørsbelysning af facader, parkarealer mv. Foto: Folkekirken.dk

Af: Camilla Folsach Madsen

Møder i lokaler med kun 19 graders varme kan blive virkeligheden hos nogle af landets menighedsråd fra oktober.

Kirkeministeriet opfordrer nemlig alle menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, de tre kirkemusikskoler og folkekirken.dk at iværksætte energibesparende tiltag med henblik på at reducere det samlede energiforbrug i de folkekirkelige lokaler.

Selvom det ikke er et krav, at sognene udfører initiativerne, modtages opfordringen positivt af Hans-Henrik Nielsen, formand for landsforeningens udvalg for økonomi, bygninger og grøn omstilling:

- Vi vil bidrage lige så godt, som vi kan - lige som i alle andre dele af samfundet og som privatpersoner. 

Sammenfald med eksisterende tiltag
Han forklarer, at man med projektet Folkekirkens Grønne Omstilling allerede har påpeget steder, hvor folkekirken kan gøre noget i forhold til miljøet. Her kan du læse de gode råd til at spare på energien i kirkens bygninger fra Folkekirkens Grønne Omstilling.

- Folkekirken er på nuværende tidspunkt allerede godt i gang med arbejdet med energibesparelser, og der er et stort sammenfald mellem miljøtiltagene i Folkekirkens Grønne Omstilling, som i praksis har været i gang i nogle år, og forslagene til energibesparelser, lyder det fra Hans-Henrik Nielsen.

Det skete efter regeringen torsdag den 8. september præsenterede flere initiativer, der skal hjælpe med at spare på energien i det offentlige. I instruksen fra Kirkeministeriet, som er udsendt til alle biskopper og stiftsøvrighederne, opfordres det til, at tiltagene træder i kraft hurtigst muligt - og senest den 1. oktober i år. 

Dagen efter blev myndigheder og institutioner, som er en del af ministeriets organisation og ansvarsområde, pålagt at indføre en række nødvendige tiltag, som oplistes i denne instruks.

Kirkeministeriets energibesparende tiltag

Opvarmning til 19 grader
Reducer opvarmningen af bygninger til 19 grader på de arbejdspladser og i de arbejdsfunktioner, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet.

Slukning af unødvendig belysning
I alle bygninger skal der slukkes for unødvendig belysning samt unødvendig udendørsbelysning af facader, parkarealer mv.

Forkortelse af fyringssæsonen og reducere driftstid for varme og ventilation
Alle myndigheder og institutioner skal reducere bygningernes driftstid for varme og ventilation ved at slukke eller sænke driftstiden, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet, herunder skal fyringssæsonen afkortes ved først at tænde for varmen, når temperaturen ikke kan holdes på 19 grader uden opvarmning.

Medarbejderinformation
Alle myndigheder og institutioner skal kommunikere til medarbejdere om, hvordan man kan bidrage til energibesparelser på arbejdspladsen samt anvende Energistyrelsens kampagnemateriale fra SparEnergi.dk. 

For alle tiltag gælder, at de skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og regulativer fra Arbejdstilsynet samt lokale forhold. Opvarmning til 19 grader er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledning til temperatur i arbejdsrum på faste arbejdspladser, hvor temperaturen ikke bør komme under 18 grader for stillesiddende og stillestående arbejde.

Regeringen er desuden gået sammen med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at anbefale, at samme tiltag igangsættes i regionerne og kommunerne.

Flere artikler om samme emne

#Energibesparelse