21. SEPTEMBER 2022

Giv jeres ansatte muligheden for at blive bedre til ord, tal og IT

Som arbejdsplads kan I søge om støtte til ansatte gennem Kompetencesekretariatet. Læs her hvordan.

Computer

Af: Redaktionen

I kan nu søge økonomisk støtte til uddannelse af jeres ansatte medarbejdere inden for OAO's forhandlingsområde, såsom kirketjenere, gravere, gravermedhjælpere, gartnere, gartneriarbejdere og ansatte dækket af HK-overenskomsten.

Støtten gives til at styrke ansattes kompetencer inden for dansk, regning/matematik, IT og engelsk.

Indsatsen sigter mod at muliggøre og øge motivationen for kompetenceudvikling i målgruppen; dels ved at sikre medarbejdere den hidtidige løn under kompetenceudviklingen, og dels ved at sikre arbejdsgiverne økonomisk kompensation. 

Her kan I blive klogere på, hvordan I søger midler i indsatsen.

Her I brug for hjælp, kan I kontakte Kompetencesekretariatet her.

Projektets formål

Indsatsen Bedre til ord, tal, og IT er besluttet af overenskomstparterne i forbindelse med OK21.

Gennem indsatsen kan der søges om økonomisk støtte til uddannelse af statsansatte medarbejdere inden for OAO’s fondsområde. Parterne ønsker derved at kunne tilbyde medarbejdere et løft i de almene kompetencer.

Midlerne kan anvendes til lønrefusion/vikardækning i forbindelse med:

  • Screening/afklaring i forbindelse med forberedende voksenundervisning (FVU) samt ordblindetest og udredning (OBU)
  • Undervisning i fag inden for forberedende voksenundervisning (FVU), fx FVU-dansk, FVU-matematik, FVU-digital, FVU-engelsk, FVU-start
  • Ordblindeundervisning (OBU).