14. JUNI 2022

Formanden på talerstolen

Håb var omdrejningspunktet, da formanden gav sin kommentar til den folkekirkelige situation 2022 på Landsforeningens delegeretmøde.

Formand Søren Abildgaard på talerstol 2022 årsmøde

Formand Søren Abildgaard på talerstolen til delegeretmødet på Hotel Nyborg Strand 2022. Foto: Henrik Petit.

Af: Marie Gaarden

”Lad os ikke glemme håbet,” lød opfordringen i formandens tale. Den handlede blandt andet om kriser, om politisk lydhørhed og om psykisk arbejdsmiljø.

10 måneder er der gået siden Landsforeningens sidste årsmøde, der blev udsat på grund COVID-19-restriktioner. Det har været en periode præget af kriser og krig, og det italesatte Søren Abildgaard i sin kommentar til den folkekirkelige situation 2022 med en opfordring til, at vi skal lære af kriserne.

”Vi skal lære af erfaringerne fra kriserne, fordi de viser os noget vigtigt om, hvem vi er – som mennesker såvel som kirke og samfund. Vi skal bruge erfaringerne til at blive bedre til at agere i nye kriser. Det er ikke folkekirkens opgave at løse hverken klimakrise, coronakrise eller krigen. Men det ændrer vilkårene for at være kirke i tiden, vilkår som vi bliver nødt til at tilpasse os.”

Håb om lydhøre politikere
Søren Abildgaard påpegede, at det har været småt med emner på regeringens lovkatalog for folkekirken, men at der en mindre revision af økonomiloven på vej.

”Selvom oplægget har været mindre ambitiøst, end vi kunne have ønsket, er det dog min vurdering, at forslagene vil give større frihed og mere fleksibilitet til menighedsrådene, så man kan tilrettelægge opgaverne efter de lokale forhold og vilkår. Det er glædeligt,” sagde Søren Abildgaard og henviste til, at emnet ville blive drøftet senere på delegeretmøde.

Andre vigtige kirkepolitiske emner har politikerne ikke taget til sig. Alligevel håbede Søren Abildgaard, at politikerne vil være lydhøre over for de ønsker, folkekirken i fællesskab bringer frem.

”Denne lydhørhed er forudsætningen for, at den nuværende folkekirkeordning med sin balance mellem det parlamentariske demokrati og folkekirkens medlemsdemokrati fortsat giver mening,” sagde Søren Abildgaard.

Samvirket mellem læg og gejstlig
I sin kommentar benyttede formanden også lejligheden til at adressere debatten om folkekirkens psykiske arbejdsmiljø, der har fyldt meget i medierne de seneste måneder. Han opfordrede til at sætte fokus på god ledelse, tage vare på samvirket mellem læg og gejstlig og benytte mulighederne for at blive endnu bedre til at varetage opgaver gennem uddannelse og erfaringsudveksling med andre menighedsrådsmedlemmer.

”Løsningerne skal findes inden for den nuværende ledelsesstruktur. Vi kan ikke afvente eventuelle strukturændringer, som i øvrigt næppe vil løse problemerne,” pointerede Søren Abildgaard og opfordrede i stedet til at benytte de redskaber, der er til rådighed i form af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning og gennem samarbejde mellem de to ledelsesstrenge, til at løse samarbejdsproblemer og konflikter, når de er opstået. Men især til at forebygge.

”Her kan vi som menighedsråd spille en vigtig rolle ved at tage ansvar for at opbygge en åben og tillidsfuld kultur i vores lokale kirker. Problemer forebygges bedst ved at tale med hinanden, ikke ved at tale om hinanden på de sociale medier,” sagde Søren Abildgaard og fastslog:

”Hvis vi arbejder sammen, er der håb for, at vi kan overvinde konflikter, så folkekirken bliver den arbejdsplads, som den burde være.”

Læs formandens kommentar til den folkekirkelige situation 2022
Her kan du læse hele formandens kommentar, der også handlede om blandt andet unge, grøn omstilling og folkekirkens tilstedeværelse over hele landet.
Download formandens kommentar 2022

 

Læs formandens kommentar

Læs formandens kommentar til den folkekirkelige situation 2022 i sin fulde længde.

Læs her

Flere artikler om samme emne

#årsmøde 2022 #Delegeretmøde