14. SEPTEMBER 2022

Folkekirkens Samarbejdsudvalg går sammen om en fælles plan for arbejdsmiljøet

Folkekirkens Samarbejdsudvalg vil styrke samarbejdskulturen og helhedssynet på folkekirken som fælles arbejdsplads for kirkefunktionærer og præster. Nu er en fælles plan på plads.

arbejdsmiljø

Af: Redaktionen

Folkekirkens Samarbejdsudvalg besluttede på møde den 2. september 2022 at iværksætte en fælles handleplan for arbejdet med folkekirkens arbejdsmiljø. Udvalget vil bl.a. arbejde med at styrke samarbejdskulturen og helhedssynet på folkekirken som fælles arbejdsplads for kirkefunktionærer og præster.

Inge Kjær Andersen, næstformand i Landsforeningen, er glad for, at det første skridt nu er taget for en fælles plan:
”Vi har arbejdet hurtigt, og vi har nu en plan for, hvor vi skal starte,” siger Inge Kjær Andersen.
På listen over foreløbige initiativer er både nævnt, at der skal arbejdes med bedre koordinering af APV-processer og en samtaleguide.
”Fra Landsforeningens side har vi arbejdet for, at netop de to initiativer er vigtige at få med helt fra start, og det er lykkes,” fortæller Inge Kjær Andersen.

Minister glæder sig over fælles fokus
Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen glæder sig over det fælles fokus på arbejdsmiljøet fra både ansatte og ledere i folkekirken:

"Jeg anser det for en bunden opgave at finde ud af, hvordan vi sammen får bragt folkekirken et bedre sted hen. Derfor glæder jeg mig over, at folkekirkens parter og Kirkeministeriet har fundet fælles fodslag om arbejdsmiljødagsordenen. Det kræver, at alle parter går sammen og tager ansvar, hvis vi skal lykkes med at forbedre arbejdsmiljøet. Jeg tror på, at en fælles handlingsplan er et vigtigt skridt i den rigtige retning."

Den foreløbige plan
Der arbejdes med arbejdsmiljøhandleplaner i mange forskellige fora i folkekirken, men det er første gang, at alle folkekirkens parter og Kirkeministeriet er gået sammen om en handleplan, der skal styrke det fælles ansvar og fokus i arbejdsmiljøarbejdet. De foreløbige overskrifter og initiativer i planen er:

  • Helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads.
    Fælles forpligtelse på kollegialt samarbejde med respekt for forskellige fagligheder, hvor kvalifikationer følger ansvar. Herunder f.eks. folder til nyansatte.
  • Fælles om arbejdsmiljøarbejdet – tydeliggørelse af ansvar, pligter og roller.
    Informationsmateriale om, hvem der er ansvarlig for hvad på arbejdsmiljøområdet og vejledning eller cirkulære, som fastsætter de nærmere rammer for de obligatoriske arbejdsmiljødrøftelser. Derudover ses på en bedre koordinering af APV- processerne.
  • Samtaleguide til at drøfte samarbejde, kommunikation og trivsel.
    En guide til dialog om trivsel og arbejdsmiljø. Guiden kan bruges lokalt på arbejdspladserne f.eks. i forbindelse med de årlige medarbejdermøder.

Det er ikke kun i Folkekirkens Samarbejdsudvalg, at der arbejdes med at forbedre arbejdsmiljøet i folkekirken. Det sker blandt andet også i Folkekirkens arbejdsmiljøråd - og det vil den nye handleplan ikke ændre, men understøtte. 

Folkekirkens Samarbejdsudvalg

Folkekirkens Samarbejdsudvalg består af repræsentanter for både ansatte og arbejdsgivere i folkekirken samt fra Kirkeministeriet og er et samlende og brobyggende forum for drøftelser af blandt andet arbejdsmiljøet.

Handleplanen er et fælles afsæt for det tværgående samarbejde om at styrke arbejdsmiljøet i folkekirken.

Flere artikler om samme emne

#arbejdsmiljø #folkekirkens samarbejdsudvalg

Læs også: