20. APRIL 2022

Få støtte til kompetenceudvikling

Søg midler i Statens Kompetencefond og sæt også midler af i budgettet til kompetenceudvikling.

Komp2

Der kan søges støtte til opkvalificering af medarbejdere i Den Statslige Kompetencefond. Illustration: Bob Katzenelson

Af: Anja D. Christensen

Er der sammenhæng mellem de opgaver dit menighedsråd har fokus på og de kompetencer, der findes blandt medarbejderne? Eller er det tid til at se på udvikling og uddannelse?

Hvis der er brug at opkvalificere medarbejdere, så vær opmærksom på mulighederne for at søge støtte i den statslige kompetencefond. Fonden er trods sit navn også en mulighed for ansatte i folkekirken. Fonden er de statslige overenskomstparters fælles fond til udvikling af ansatte og dækker udover overenskomstansatte også tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.

Mange menighedsråd har allerede benyttet sig af muligheden for at søge og få støtte fra fonden. Forudsætningerne for at søge om støtte fra fonden er, at menighedsrådets kontaktperson og medarbejderen har indgået aftale om en konkret kompetenceudviklingsaktivitet, fx i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler (MUS).Det er medarbejderen, er kan søge om støtte, men det er kontaktpersonen, der skal godkende ansøgningen.

Støtten til kompetenceudvikling fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der anvendes til kompetenceudvikling på arbejdspladsen, og det er ikke al kompetenceudvikling, der gives støtte til. Fx gives der ikke støtte til de obligatoriske uddannelser, og der gives heller ikke støtte til dækning af vikarudgifter. Det er derfor vigtigt, at der er sat et beløb af til dækning af udgifter til kompetenceudvikling i menighedsrådets budget.

Du kan læse mere om Statens Kompetencefond her. 

Flere artikler om samme emne

#Kompetence #Uddannelse