1. DECEMBER 2022

Nyt cirkulære om kirkefunktionærers ansættelsesvilkår på gaden

1. december 2022 ophører Kirkeministeriet med at ansætte kirkegårdsledere, kirkegårdsassistenter og 1. organister ved domkirkerne samt Holmens Kirke og Frederiksborg Slotskirke som tjenestemænd.

Kirkegaardsansat9

Foto: Folkekirken.dk

Kirkeministeriet ophører pr. 1. december 2022 med at ansætte kirkegårdsledere, kirkegårdsassistenter og 1. organister ved domkirkerne samt Holmens Kirke og Frederiksborg Slotskirke som tjenestemænd.

De bliver i stedet ansat på tjenestemandslignende vilkår.

Vilkårene for ansættelsen fremgår af Cirkulære om kirkefunktionærer ansat på tjenestemandslignende vilkår.

De faglige (central-)organisationer har anmodet om overenskomstdækning af de berørte grupper. Grundet udskrivelse af valg og pt. manglende ny regering, har det ikke været muligt at indlede forhandlinger om overenskomstdækning. Kirkeministeriet forventer at cirkulæret vil være af midlertidig karakter, og vil blive erstattet af det eventuelle resultat fra forhandlingerne med de faglige organisationer.

Hvis en nuværende tjenestemand skifter stilling til samme stillingstype, har tjenestemanden krav på at medtage sin tjenestemandsstatus.

Flere artikler om samme emne

#Kirkefunktionær #Tjenestemandsvilkår