18. MAJ 2022

5 grønne råd fra professoren

”Hvem har nogensinde ændret noget ved ikke at gøre noget anderledes?” spurgte Professor Katherine Richardson. På Folkekirkens grønne omstillings konference kom hun med 5 bud på konkrete handlinger til at stoppe overforbruget af Jordens ressourcer.

Katherine Richardson Foto Henrik Helms

Konferencen bød på oplæg, erfaringsudveksling og paneldebat. En af oplægsholderne var professor Katherine Richardson. Foto: Henrik Helms

Af: Marie Gaarden

700 repræsentanter for folkekirken deltog i inspirationskonferencen for projektet Folkekirkens Grønne Omstilling.

En af oplægsholderne var professor Kathrine Richardson fra Københavns Universitet, der redegjorde for årsagerne til klima- og en biodiversitetskrisen, men også pegede på løsninger.
”Har kirken noget med klima- og biodiversitetstruslen at gøre? Selvfølgelig har den det,” indledte forskeren: ”For kirken er mennesker”.

Ingen navlestreng
Kathrine Richardson forklarede pædagogisk, at det overordnede problem er, at Jorden ikke har en navlestreng; Jorden får ikke tilføjet flere ressourcer – og vi ikke kan komme af med affald.
Derfor var hendes pointe, at vi må stoppe overforbruget af klodens ressourcer.
”Hvis alle levede som danskerne, ville der være brug for 4,6 jordkloder,” pointerede hun.
Og skulle nogen tænke, at teknologien alene vil redde os ud af krisen, tager de ifølge forskeren fejl.
”Uanset hvor meget teknologien udvikler sig, vil den aldrig kunne skabe nye ressourcer eller ny energi. Teknologien kan kun hjælpe os med at bruge det, der er, på en smartere måde.”

Vi kan ikke spise penge
Heller ikke økonomisk rigdom løser krisen.
”Vi må erkende, at det er ikke penge, der gør os rige, men vores ressourcer. For vi kan ikke spise penge, og vi kan ikke holde varmen med penge,” påpegede Katherine Richardson og talte for at lægge et ressourcebudget:
”Det kan lade sig gøre at stoppe overforbruget ved at indse, at ressourcer er ligesom penge – begrænsede. Så de skal bruges fornuftigt.”

5 konkrete handlinger
Katherine Richardson kom med fem konkrete forslag til at stoppe overforbruget af ressourcer – som både er tiltænkt enkeltpersoner, organisationer og stat.

1) Kortlæg kirkens arealer og brug dem målrettet i menneskernes, klimaets og biodiversitetens tjeneste. Al skov er godt for klimaet, men nogle typer er bedre for biodiversiteten.

2) Brug FN’s verdensmålene som rettesnor for aktiviteter – tænk dem alle ind, for styrken ligger i interaktionen mellem de forskellige mål.

3) Tænk kostvejledning ind i måltiderne. En gennemsnitlig dansker i alderen 6-64 år vil kunne reducere klimaaftrykket fra kosten med 31-45% ved at følge de officielle kostråd, og med 37-61% ved at følge de vegetariske kostråd – hvis energiindtaget er uændret.

4) Inkludér ressourcebelastning i udbudsannoncer

5) Lav budgetter, der ikke kun tager højde for økonomi, men også ressourceforbrug

Om Kathrine Richardson

Professor Kathrine Richardson er medlem af Klimarådet og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet.

Mere fra konferencen

Du kan finde slides fra oplæggene og læse mere om konferencen, som Folkekirkens Grønne Omstilling holdt i Fredericia d. 16. maj. Læs mere her

projektets facebookside kan du også se billeder fra dagen.

I Menighedsrådenes Blad nr. 6 2022, der udkommer i juni, kan du læse en reportage fra konferencen.

 

Flere artikler om samme emne

#Grøn omstilling