16. JULI 2021

Vi tager arbejdsmiljøet alvorligt

Landsforeningen opfordrer menighedsrådene til at bruge de værktøjer, der er til rådighed, til at sørge for et godt arbejdsmiljø.

Ansat Kirketjener Hejser Flag Folkekirken.Dk

I Landsforeningen arbejder vi for, at folkekirken er en attraktiv arbejdsplads, og det skal menighedsrådene som arbejdsgivere sikre, siger Inge Kjær Andersen. Foto: Folkekirken.dk

Af: Charlotte Tybjerg Sørensen

Landsforeningen arbejder for, at folkekirken er en attraktiv arbejdsplads, og arbejdsmiljøet er en afgørende faktor.

- Vi er opmærksomme på, at der på nogle arbejdspladser er udfordringer, og vi håber meget, at vores medlemmer tager kontakt, vi er klar til at vejlede, siger næstformand Inge Kjær Andersen, formand for Personaleudvalget. 

TV 2 Lorry har fået aktindsigt i en optælling over Arbejdstilsynets tilsynsreaktioner til kirkerne i Københavns Stift gennem det seneste år. TV2 Lorry oplyser, at det af aktindsigten fremgår, at over 25 procent af kirkerne i stiftet gennem perioden har modtaget et påbud eller en vejledning, der påpeger problemer med de ansattes psykiske arbejdsmiljø.

Menighedsrådenes ansvar
- Vi tager det meget alvorligt og opfordrer til, at alle menighedsråd har fokus på at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø. I Landsforeningen arbejder vi for, at folkekirken er en attraktiv arbejdsplads, og det skal menighedsrådene som arbejdsgivere sikre, siger Inge Kjær Andersen.

Hun understreger, at det blandt andet handler om, at menighedsrådene skal sørge for at få lavet den lovpligtige APV, som skal laves mindst hvert 3. år. Landsforeningen opfordrer til, at man også er opmærksom på at følge op på resultaterne løbende. Ligesom man skal huske at afholde den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Hjælp at hente hos FAR
Hos Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) er der hjælpe at hente, når der er problemer med arbejdsmiljøet. FAR, som har været et tidsbegrænset projekt, forventes at blive permanent, hvilket Landsforeningen har været en af drivkræfterne bag, da rådgivningen er til stor hjælp for menighedsrådene. 

- Jeg vil opfordre til, at man søger viden hos FAR i et forebyggelsesperspektiv, men også at man tager kontakt, hvis man oplever konkrete udfordringer med arbejdsmiljøet. Vi drøfter løbende i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, hvordan både arbejdstager og arbejdsgiver sammen kan sikre et godt arbejdsmiljø. I efteråret vil Landsforeningen sætte fokus på forebyggelse i forhold til det gode arbejdsmiljø, siger Inge Kjær Andersen, der også er næstformand i Arbejdsmiljørådet.

Læs mere på FAR’s hjemmeside:
Om APV 
Arbejdsmiljødrøftelse 
Forebyggelse i forhold til det psykiske arbejdsmiljø 

Anbefaler skriftlig personalepolitik
Et grundlæggende led i at sikre et godt arbejdsmiljø er at have en personalepolitik. Landsforeningen anbefaler, at menighedsrådene laver en skriftlig personalepolitik. Læs mere her – hvor du blandt andet kan finde en skabelon.  

- Husk at det gode arbejdsmiljø er et fælles ansvar, siger Inge Kjær Andersen.

Flere artikler om samme emne

#Arbejdsgiver

Læs også: