På grund af coronarestriktionerne er det efter nedsættelse af urner på kirkegårdene ikke muligt at mødes flere, end forsamlingsloftet tillader for at sige et endeligt farvel til afdøde, hvilket er en tradition mange steder.

Spørgsmålet har været drøftet i den folkekirkelige kirkegårdstaskforce, hvor Landsforeningen er repræsenteret. Og i Landsforeningen er der opmærksomhed på, hvad menighedsrådene kan gøre for, at efterladte kan bruge kirkegården som et sted at mindes og forberede urnenedsættelsen.

- Vi bør, som menighedsråd med ansvar for sognets begravelsesplads, være på forkant med de vilkår, der ændrer sig hele tiden på området med urnenedsættelser. Også i disse coronatider, når urnen står på krematoriet, hos bedemanden eller på kirkegårdskontoret hos graveren og venter på nedsættelse, siger Bodil Therkelsen, formand for Liv og Vækstudvalget.

Gravplads kan forberedes
Der er flere måder at hjælpe efterladte på i den nuværende situation.

- Jeg har lagt mærke til, at man flere steder er begyndt at sætte et lille metalskilt på gravpladsen, hvor den afdøde senere skal sættes ned, og blomster er lagt rundt om, det er en rigtig fin måde at forberede og give mulighed for, at man kan komme forbi og mindes, siger Bodil Therkelsen.

- I hele den tid urnen står på krematoriet, hos bedemanden eller hos graveren, er det jo ikke muligt komme og lægge en blomst ved den afdøde. Derfor er det ikke mindst i de situationer afgørende, at kirkegården er åben for besøg på det kommende gravsted, siger Bodil Therkelsen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter