24. JUNI 2021

Ubegrundet frygt fra faglige organisationer

Landsforeningen arbejder på at overtage forhandlingsretten, men ønsker ikke at foretage ændringer i gældende aftaler, slår formand for Personaleudvalget fast, efter en udmelding fra ni faglige organisationer for kirkefunktionærer.

DSC01939

På delegeretmødet i 2020 blev det vedtaget, at Landsforeningens bestyrelse skal arbejde for at sikre sig reel deltagelse i alle fremtidige forhandlinger om overenskomster for menighedsrådenes ansatte. Foto: Charlotte Tybjerg Sørensen

Af: Charlotte Tybjerg Sørensen

- Vi er ikke på vej mod en privatisering med vores arbejde for at overtage forhandlingsretten. Det fastslår næstformand Inge Kjær Andersen, formand for Personaleudvalget.

Det kommer efter, at ni faglige organisationer for kirkefunktionærer har udsendt en pressemeddelelse. Heri udtrykker de en frygt for at balancen mellem stat og kirke ændres, og at kompleksiteten i den folkekirkelige struktur øges.

Landsforeningen af Menighedsråd, hvor mere end 99 procent af landets menighedsråd er medlemmer, arbejder for at overtage forhandlingsretten. En overtagelse af forhandlingsretten vil samtidig betyde, at Landsforeningen får fortolkningsret, når der opstår uenigheder mellem arbejdstager og arbejdsgiver om fortolkningen af overenskomsten.

Afviser at være på vej mod privatisering
Næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Kjær Andersen, giver de faglige organisationer ret i, at det vil ændre noget i forholdet mellem stat og kirke. Men at man skulle være på vej mod en privatisering, mener hun ikke.

- Grundlæggende synes vi også, at den danske model skal gælde i folkekirken. Vi repræsenterer arbejdsgiverne, menighedsrådene, der har ledelsesansvaret lokalt. Og som jeg forstår den danske model, er ledelsesretten er knyttet til forhandlings- og aftaleretten, og derfor skal menighedsrådenes organisation have forhandlingsretten, siger hun, og fortsætter:

- Når det er sagt, vil vi selvfølgelig koordinere med staten inden forhandlingerne, men jeg synes, det er mest naturligt, at vi som menighedsrådenes organisation har retten til at aftale løn- og ansættelsesvilkår på vegne af vores medlemmer. Vi har jo ikke en statskirke i Danmark, siger hun.

Politisk oplæg om forhandlingsretten på årsmødet
Landsforeningens bestyrelse ser nu frem til at drøfte det politiske oplæg ”Forhandlingsret – næste skridt er delegation” med medlemmerne på delegeretmødet d. 7. august.

Find oplægget i beretningen i årsmødehæftet. 

Læs pressemeddelelsen fra de faglige organisationer her. 

Flere artikler om samme emne

#forhandlingsret