2. DECEMBER 2021

Tag med til Folkekirkemøde

I maj er der Folkekirkemøde for alle med interesse for folkekirken. På Folkekirkemødet sættes kirkepolitiske emner til debat, og mødet er en god mulighed for at få inspiration og deltage i debatter om aktuelle emner.

Folkekirkemøde.jpg

Der var god gang i debatterne under Folkekirkemødet i 2019.

Af: Anja D. Christensen

Folkekirkemødet foregår den 27. maj 2022 som en del af Himmelske Dage i Roskilde. Det er fjerde gang, der afholdes Folkekirkemøde. Mødet har udviklet sig til at være et centralt forum for samtalen mellem alle dele af folkekirken om tidens væsentligste spørgsmål. Denne gang byder programmet på mange spændende oplæg om blandt andet den næste generation, diakoni og folkekirken som værdibærer.

Tre store spørgsmål til debat
Det overordnede tema for Himmelske Dage i Roskilde er ”Grib fremtiden”, og det er også ledetråden for temaerne på Folkekirkemødet, der i år har tre store emner på programmet.

Om formiddagen handler det om folkekirken og den næste generation. For at gribe fremtiden skal folkekirken forstå og forholde sig til ungdomsgenerationen. Forskellige oplæg inspirerer til dette gennem forskellige indgange til de unge med fokus på de unges forventninger og potentialer i forhold til at videreføre folkekirken.

Om eftermiddagen handler det om folkekirken og mennesker på samfundets kant. Kirken har historisk set spillet en vigtig rolle i udviklingen af vores velfærdssamfund, og for mange er den vigtigste aktivitet for folkekirken at hjælpe syge, gamle og socialt udsatte. Hvordan kan det være tilfældet i et meget udbygget velfærdssamfund, og hvordan kan folkekirken i fremtiden imødekomme denne forventning? Med oplæggene gives et indblik i folkekirkens rolle på et overordnet samfundsniveau til den diakonale opgave på kanten af samfundet, når velfærdssamfundet ikke slår til, og kirken tager over.

Dagens sidste tema er folkekirken som værdibærer i samfundet, som blandt andet kan sætte fokus på folkekirkens bidrag til samfundet, men også kritisk belyse, hvilke værdier det er folkekirken kan og skal bære videre.

Skal du med?
Skal du med til folkekirkemødet? Så planlæg en tur til Roskilde den 27. maj. Det er gratis at deltage i Folkekirkemødet, og det er åbent for alle.
Programmet offentliggøres inden længe på Landsforeningens hjemmeside og på Himmelske Dages hjemmeside.

Folkekirkemødet er et møde på tværs af folkekirken. Det er arrangeret af biskopperne, Indre Mission, Grundtvigsk Forum, Kirkefondet, Præsteforeningen, Dansk Diakoniråd, Dansk Missionsråd, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, FDF, KFUM og KFUK i Danmark og Landsforeningen af Menighedsråd. 

Flere artikler om samme emne

#Folkekirkemødet #Himmelske Dage

Læs også: