7. OKTOBER 2021

Søg støttekroner til at plante skov

Ejer kirken jord, og vil I hjælpe den grønne omstilling på vej, er der penge at søge.

Colorbox Skov

Foto: colourbox

Af: Marie Gaarden

Menighedsrådene er med i arbejdet for grøn omstilling, og der er mange måder at gøre en indsats på. Hvis kirken ejer jord, er skovrejsning en mulighed, der både reducerer CO2-udledning og danner rammen om naturoplevelser til glæde for lokalsamfundet. Og skovrejsning kan der søges midler til gennem Nyskovfonden.

Aktiv del i den grønne dagsorden
Et af de menighedsråd, der allerede har søgt midler, er menighedsrådet i Sandby og Branderslev Kirkerne. De har fået tilsagn til 10 hektar skovrejsning.

“Vi stod i en situation, hvor vi havde et større areal op til vores kirke, som vi tidligere har forpagtet ud. Vi ville rigtig gerne gøre noget for klimaet og være en aktiv del af den grønne dagsorden. Samtidig så vi skovrejsning, som værende en mulighed for at give tilbage til lokalsamfundet. Et sted tæt på byen hvor folk kunne gå en tur med deres hund eller plukke vilde æbler”, siger Jesper Mørck Idziak, formand for menighedsrådet i Sandby og Branderslev kirkerne.

Nytter det?
Ifølge Nyskovfonden er der indtil videre givet positivt tilsagn til 36 konkrete skovrejsningsprojekter på samlet ca. 126 hektar. Det skovområde vil estimeret binde 1.260 tons CO2 hvert år i de næste 100 år. Skovenes størrelser varierer fra 1 hektar til 10 hektar, men Nyskovfonden har ingen øvre grænse for arealet ud over de midler som fondens stiftere har lagt i fonden.

Nyskovfonden er stiftet af Forenet Kredit, Østifterne og Nykredit. Sammen yder de tre stiftere dermed økonomisk støtte til skovrejsningsprojekter, der fremmer CO2-optaget fra atmosfæren og bidrager til et grønnere Danmark.

Det kan I søge midler til

  • Betalt skovrejsning gennem samarbejde med Nyskovfondens leverandører.
  • Pleje af skoven de første 3 år.

Vær opmærksom på, at:

  • Arealet pålægges fredskovspligt.
  • I som lodsejer selv står for jordbearbejdning.

Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2022.
Læs mere om ansøgning og fonden på nyskovfonden.dk

Flere artikler om samme emne

#Grøn omstilling