2. DECEMBER 2021

Snerydning og glatførebekæmpelse

Sneen er faldet over Danmark, og det forpligter menighedsrådene til at rydde sne.

Sneskraber

Snerydningsforpligtelsen gælder alle dage; også på de dage, hvor der ikke er gudstjenester eller kirkelige handlinger.

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, red. Marie Gaarden

Når sneen daler er det tid til at tænke på snerydning. Menighedsrådene er forpligtet til at rydde sne ved kirker, kirkegårde, sognegårde og til tjenstlige lokaler i tjenesteboligen.

Hvornår skal menighedsrådet rydde sne?
Menighedsrådet er som grundejer forpligtet til at rydde sne snarest muligt efter snefald, samt sikre at der træffes foranstaltninger mod glat føre, ved snarest muligt efter førets indtræden at gruse eller på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat.

I praksis betyder det, at menighedsrådet alt efter forholdene har ryddet sne inden for tidsrammen kl. 7 morgen (søndage kl. 8) til kl. 22 aften. Hvis menighedsrådet afholder tidlige/sene arrangementer ved kirke, sognegård mv., så er der en forpligtelse udover ovenstående tidsramme.

Snerydningsforpligtelsen gælder alle dage; også på de dage, hvor der ikke er gudstjenester eller kirkelige handlinger.

Manglende overholdelse af snerydningsforpligtelsen kan medføre erstatningspligt ved tilskadekomst på grund af manglende glatførebekæmpelse.

Hvor gælder snerydningsforpligtelsen?
Snerydningsforpligtelsen omfatter alle fortove og stier med offentlig adgang – også inde på kirkegården.

Hvis tjenesteboligen har tjenstlige lokaler, så er menighedsrådet forpligtet til snerydning og grusning af adgangsvejene til de tjenstlige lokaler, dvs. fra fortov til døren. Forpligtelsen gælder alle ugens dage – også på præstens faste fridag.