Arbejdet fortsætter 
Biskopperne og Landsforeningens bestyrelse har udtalt deres støtte til, at Aalborg Stift søger en projektbevilling for 2022-2024 til brug for det videre arbejde.

D
er er forhåbninger om, at der bliver bevilliget penge til projektet, og i resten af 2021 fortsætter det forberedende arbejde med at beskrive og udvikle det nye intranet.

Tak til vores medlemmer
Det er et arbejde i mange trin, og der er et godt stykke vej endnu, inden projektet er i mål. Men drømmene og planerne for det nye folkekirkelige intranet er store. 

Siden vi første gang fortalte om projektet, har mange af Landsforeningens medlemmer henvendt sig med idéer, kommentarer og stillet sig til rådighed for projektet.

- Jeg vil gerne sende en stor tak til medlemmerne for jeres store engagement og gode input, siger næstformand i Landsforeningen Inge Kjær Andersen, der sidder i styregruppen for projektet og har været en af drivkræfterne bag at få det i gang, og fortsætter:

- Det er meget positivt at så mange medlemmer viser interesse for projektet, for det har stor betydning for, at vi får en god platform. Og det understreger også, at det er et vigtigt projekt, der er sat i gang.

Landsforeningen har kontaktet alle de medlemmer, der har vist interesse for at bidrage til projektet. Det er der kommet mange gode samtaler ud af med vigtige pointer.

- Det er naturligt at vi inddrager medlemmerne, da de jo er blandt dem, der skal bruge det nye intranet. Det bliver et vigtigt redskab i menighedsrådsarbejdet, og derfor er de erfaringer, indsigter og pointer vi hører fra menighedsrådsmedlemmerne værdifulde og vigtige, siger Inge Kjær Andersen og lover:

- Vi tager dem med i det videre arbejde, så vi kan skabe det bedst mulige intranet for brugerne.

Status på projektet
På nuværende tidspunkt er der gang i to opgaver. Det første er en ajourføring af visse dele af indholdet på DAP. Dette arbejde forventes afsluttet ved udgangen af maj måned.

Herudover er styregruppen i gang med det forberedende arbejde med at beskrive og udvikle et nyt intranet. Ambitionen er, at intranettet skal være et uundværligt samarbejdsredskab, der giver menighedsrådene en klarere og enklere informationsvej. 

Systemet skal være
brugervenligt, effektivt og administrativt velfungerende og samle alt det, menighedsrådsmedlemmer og ansatte i folkekirken har brug for i det daglige arbejde.

Vi vil fra Landsforeningens side løbede informere om projektet og processen, som det skrider frem.
Du er naturligvis stadig velkommen til at kontakte os med kommentarer, input og idéer.

Kontakt os på kontor@menighedsraad.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter